Pieteikšanās nometnei beigusies: Plkst. 10.00 tiks atvērta pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Jaunmārupes pamatskolā

17.05.2023.

Informējam, ka pieteikšanās nometnei Jaunmārupes pamatskolā beigusies. Informācija par bērna uzņemšanu nometnē tiks sniegta 2 (divu) darbadienu laikā.


Par plānotajām nometnēm augustā un oktobrī sekojiet informācijai www.marupe.lv 

 

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “KORIS UNIVERSUM” aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “DZĪVO VESELS!”.

Laiks: 5 (piecas) darba dienas no 2023. gada 5.jūnija līdz 2023. gada 9.jūnijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00)

Vieta: Jaunmārupes pamatskolas iekštelpas un ārtelpas, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā

Organizators: Biedrība “KORIS UNIVERSUM”

Nometnes mērķis:

Nodrošināt Mārupes novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valsīt noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši liegts un negatīvi ietekmēja bērnu garīgo un fizisko veselību, papildus apgūstot zināšanas ar veselību saistītos jautājumos, tādejādi veicinot ikdienas paradumus dzīvot veselīgāk.

Dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi

Dalībnieku skaits: 30 bērni

 

Piesaki dalību, aizpildot elektronisku PIETEIKUMA FORMU (tiks atvērta plkst. 10.00)

Iespēja pieteikties tiks slēgta, tiklīdz būs pieteikts maksimālais dalībnieku skaits – 30 (+ 5 rezervisti).

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Dalība nometnē ir bez maksas. To 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” ietvaros šajā gadā tiks organizētas 4 nometnes (3 vasaras mēnešos un 1 rudenī). Sekojiet informācijai www.marupe.lv