Pašvaldība labiekārtos Kungu ielu Tīrainē

29.04.2021.

Mārupes novada dome 28.aprīļa domes sēdē lēmusi par aizņēmuma ņemšanu Ministru kabineta atbalstītajam investīciju projektam, kura ietvaros paredzēta Kungu ielas izbūve Tīrainē, Mārupes novadā. 

Lai labiekārtotu teritoriju un uzlabotu transporta kustību, kā arī satiksmes drošību ceļā, kas savieno Mārupes pamatskolu un aktīvās atpūtas parku pie BMX trases Tīrainē, pašvaldība jau 2019.gadā izstrādāja projektu Kungu ielas pārbūvei posmā no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim. Šogad projekts tika iesniegts valsts aizdevuma saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada. 11. februāra noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Iesniegtais investīciju projekts ir apstiprināts un dome lēmusi ņemt aizņēmumu, slēdzot līgumu ar Valsts kasi.

Kungu ielas sākumā pie Viskalnu ielas pašlaik ir asfalta segums, bet pārējā posmā šaurs šķembu/grants segums. Ielas pārbūves gaitā plānots izbūvēt brauktuvi ar betona bruģakmens segumu un apgaismojumu, ielas vidusdaļā krustojumā paredzot rotācijas apļa izveidi. Ņemot vērā skolas tuvumu un jauniešu pārvietošanos ar velosipēdiem, skrejriteņiem un skrituļdēļiem, iela plānota kā dzīvojamā zona, tādējādi radot kopīgu satiksmes telpu visiem satiksmes dalībniekiem.

kungu 

kungu 

Visas ielas garumā kopumā paredzēts izbūvēt 87 autostāvvietas, kuras iedzīvotāji varēs izmantot, gan apmeklējot pasākumus Mārupes pamatskolā, gan dodoties uz aktīvās atpūtas parku pie BMX trases, kur šobrīd jau top viena no lielākajām velotrasēm Baltijā - Pump track trase velobraucējiem un skrituļslidotājiem. Projekta realizācijas gaitā tiks veikti arī apzaļumošanas darbi, ceļa malā iestādot kokus, krūmus un cita veida apstādījumus.

Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas sastāda 797 694.35 eiro, no tiem valsts aizdevums ir 596 700 eiro, kas ir  75% no kopējās būvdarbu summas. Pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 200 994.35 eiro jeb 25% no kopējām būvniecības izmaksām, kas tiks segts no pašvaldības budžeta.