Noslēdzies 12. kārtas projektu konkurss!

30.07.2021.

Noslēgusies  12. projektu  kārta Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines un  Mārupes novadā.  Biedrībā “Pierīgas partnerība” atbalstīti 9 no 11 iesniegtajiem projektiem. Par   SVVA stratēģijai atbilstošiem atzīti 9 projekti un tie tiek virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.
Apstiprinātie projekti:
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 5 projekti;
1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”  – 2 projekti;
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” – 2 projekti.
12. projektu kārtas rezultātus meklē ŠEIT.
Projekti ir  nodoti Lauku atbalsta dienestam vērtēšanā un aptuveni 3 mēnešu laikā tiks veikta projektu atbilstības pārbaude publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.
Uzzini par iespējām īstenot idejas, nāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2021. gada 1. jūnija  līdz  30. jūnijam izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19. 2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais finansējums  - 127 257,78 eiro.

Noslēdzies 12.kārtas projektu konkurss

Informāciju sagatavoja:

Jolanta Ivanova

Valdes locekle

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Tālr. +371 28 644 888

E-pasts: jolanta@pierigaspartneriba.lv