Mārupes pašvaldības policijas atskaite

10.02.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 01.02.2016-07.02.2016.

ATGĀDINĀJUMS!

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā iestrādātiem labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 7.punkta  prasībām, aicinām sakopt piederošo īpašumu teritorijā esošos novadgrāvjus, izcērtot tajos esošos krūmus un kokus, kuru celma diametrs mazāks par 12 cm.

 

01.02.2016. plkst.13:00 tika saņemta informācija, par iespējamu atkritumu dedzināšanu privātīpašumā netālu no Lidostas “Rīga”. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka pēc ugunsgrēka seku likvidēšanas strādnieki dedzināja būvgružus. Atbildīgā persona tika informēta, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir atļauta tikai bioloģiskas izcelsmes atkritumu dedzināšana nelielos apjomos, neradot piedūmojumu. Ņemot vērā, ka pārkāpums tika izdarīts aiz neuzmanības, pašvaldības policijas darbinieki aprobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

02.02.2016. plkst. 06:13 tika saņemts izsaukums uz Sietnieku ielu, Mārupē, sakarā ar trokšņošanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, trokšņošana, kas traucē sabiedrisko mieru netika konstatēta. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

02.02.2016. plkst. 11:13 tika saņemts izsaukums uz Viršu ielu, Tīrainē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika sastaptas divas personas, abas ar redzamiem miesas bojājumiem. Nekavējoties tika izsaukta medicīniskā palīdzība. Viena persona tika hospitalizēta. Ar otru personu veiktas pārrunas, kuru laikā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Konfliktā iesaistītās personas ar rakstisku iesniegumu griezties policijā atteicās. Par notikušo informēta Valsts policija.

03.02.2016. plkst. 09:54 tika saņemta informācija, ka Mārupe, Vārpu ielā uz ielas atrodas liela auguma, beigts suns. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka dzīvniekam bija implantēta mikroshēma, tika noskaidrots dzīvnieka īpašnieks. Dzīvnieka īpašnieks uzņēmās atbildību par dzīvnieka līķa savākšanu.

05.02.2016. plkst.19:45 tika saņemta informācija, ka Mārupē, pie veikala TOP uz zemes guļ persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka personai ir veselības problēmas.   Nekavējoties tika izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Persona tika hospitalizēta.

05.02.2016. plkst. 22:52 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka jaunieši uz ceļa neadekvāti uzvedās un trokšņo. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, kā arī apsekojot tuvāko apkārtni,  neviena persona, kas trokšņo vai traucē sabiedrisko mieru netika konstatēta.  

06.02.2016. plkst. 23:00 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar iespējamu pirotehnikas  izmantošanas noteikumu neievērošanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija par pirotehnikas izmantošanu apstiprinājās. Atbildīgā persona nevarēja uzrādīt nepieciešamās atļaujas, līdz ar ko uzsākta administratīvā lietvedība.

 

Laika posmā no 1.februāra- 7.februārim  Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 12 administratīvā pārkāpuma protokolus.

  • Pēc LAPK 149.23 panta 2.daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) –8;
  • Pēc LAPK 106. Panta1.daļas (par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu)- 2
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem 2

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

  • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
  • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
  • Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. (Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223)