Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

05.05.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 25.04.2016-01.05.2016.

ATGĀDINĀJUMS!

Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

 

No 2016.gada 1.jūlija visiem suņiem, kuri līdz šim laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs jābūt reģistrētiem vienotajā mājas dzīvnieku datu bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, pret trakumsērgu. Suņu īpašnieki, kas nebūs veikuši augstāk noteiktos pasākumu tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc LAPK 107.panta.

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 7.punkta  prasībām, aicinām sakopt piederošo īpašumu teritorijā esošos novadgrāvjus, izcērtot tajos esošos krūmus un kokus, kuru celma diametrs mazāks par 12 cm

 

26.04.2016. plkst. 15:50 tika saņemta informācija, ka pie uzņēmuma „Kreiss”, Mārupes novadā, ir pieklīdis labradora sugas suns. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Pārbaudes laikā noskaidrots suņa īpašnieks, ar kuru tika veiktas preventīva rakstura pārrunas par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšanu un viņš tika brīdināts par atbildību, kas var iestāties par šo noteikumu prasību neievērošanu. Suns tika atdots īpašniekam.

27.04.2016. plkst. 14:50 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, sakarā ar to, ka sporta laukumā zālē guļ persona. Nekavējoties ierodoties  notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

27.04.2016. plkst. 16:08 tika saņemts izsaukums uz Mazo Dravnieku ielu, Mārupē, kur grāvī ir iekritis suns. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, izmantojot palīglīdzekļus, suns tika izvilkts no grāvja un nodots patversmes „Ulubele” darbiniekiem palīdzības sniegšanai dzīvniekam.

27.04.2016. plkst. 17:45 tika saņemta informācija, ka autoceļa P-132 (Jaunmārupe-Mārupe) malā, pie uzņēmuma „Kreiss”, atrodas beigta mežacūka. Izbraucot uz notikuma vietu, tika konstatēts, ka dzīvniekam, iespējams, ir uzbraukusi automašīna. Pēc sazināšanās ar Meža dienestu, beigtais dzīvnieks tika nodots utilizācijai SIA „1960”.

27.04.2016. plkst. 18:50 tika saņemts izsaukums uz Neļķu ielu, Mārupē, kur kādā privātīpašumā pieklīdis liels suns. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tā kā suns bija agresīvs un viņa uzvedība bija neprognozējama, uz notikuma vietu tika izsaukti dzīvnieku patversmes ”Ulubele” darbinieki, kuri suni notvēra un tā kā uz vietas nebija iespējams noskaidrot suņa īpašnieku, tas tika nogādāts dzīvnieku patversmē.

28.04.2016. plkst. 14:50 Mārupes novada pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot pa Mārupes novada administratīvo teritoriju, pie Skultes ciemata, meža masīvā ievēroja spēcīgu sadūmojumu. Apsekojot minēto meža masīvu, tika konstatēts, ka netālu no īpašuma „Silkalēji” deg mežs. Tā kā paša spēkiem lokalizēt degšanu nebija iespējams, uz notikuma vietu izsaukti VUGD darbinieki. Konstatēts, ka mežs izdedzis aptuveni 500m2 platībā, cietušo vai bojā gājušo nav.

28.04.2016. plkst. 15:44 tika saņemts izsaukumsuz Vārpu ielu, Mārupē, kur kādasprivātmājas teritorijā no blakus īpašuma vējš iepūtis lielo batutu, kurš atbalstījies pret mājas sienu un varēja nodarīt mājai bojājumus. Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki palīdzēja batutu pārvietot drošā vietā.

29.04.2016. plkst. 11:15 tika saņemts izsaukumsuz „Bērzlapas-5”, kur pie uzņēmuma „Kreiss” novietota vieglā automašīna, kas traucē izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Izbraucot uz notikuma vietu, konstatēta automašīna, kura novietota stāvēšanai 326.ceļa zīmes darbības zonā. Tika noskaidrots automašīnas vadītājs, kurš pārvietoja automašīnu un par CSN pārkāpumu viņam tika izteikts brīdinājums.

29.04.2016. plkst. 20:52 tika saņemts izsaukums uz Jelgavas ceļu, Tīrainē, kur NMP nepieciešama palīdzība. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ģimenes konflikta laikā personai ir nodarīti miesas bojājumi un nepieciešams viņu hospitalizēt. Pēc personas hospitalizācijas, viņas mazgadīgais bērns tika nodots vienam no vecākiem, kurš ieradās notikuma vietā.

30.04.2016. plkst. 03:38 tika saņemts izsaukumsuz Mārupītes gatvi, Mārupē sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, vienlaikus personas tika brīdinātas par atbildību, kas var iestāties par nakts miera traucēšanu. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Policijas iejaukšanās vairs nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

30.04.2016. plkst. 12:05 tika saņemts izsaukumsuz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, izskaidrots viņu tiesības un pienākumi. Lai nepieļautu turpmākus konfliktus, viena no personām pameta dzīvesvietu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

30.04.2016. plkst. 13:00 tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur mežā ir atrasti trīs kucēni. Izbraucot uz notikuma vietu, kucēni tika notverti un sakarā ar to, ka nebija iespējams noskaidrot viņu īpašnieku, tie tika nodoti dzīvnieku patversmē „Ulubele”.

01.05.2016. plkst. 08:50 tika saņemts izsaukums uz Kantora ielu, Mārupē kur pie skolas klaiņo suns. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Notikuma vietā tika noskaidrots suņa īpašnieks, pret kuru tika uzsākta administratīvā lietvedība par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu. Suns atgriezts īpašniekam.

01.05.2016. plkst. 13:45 Mārupes novada pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot pa Mārupes novada administratīvo teritoriju, Kursīšu ielā, Mārupē ievēroja personu, kuras uzvedība liecināja par iespējami atrašanos narkotisko vielu iespaidā. Persona tika aizturēta un nogādāta uz VP Olaines dežūrdaļu narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai.

01.05.2016. plkst. 18:35 tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, sakarā ar to, ka kāda automašīna novietota stāvēšanai zaļajā zonā. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tika noskaidrots automašīnas īpašnieks, ar kuru tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tā tika brīdināta par atbildību, kas var iestāties par saistošo noteikumu prasību neievērošanu.

Laika posmā no 25.aprīļa - 01. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja  16 administratīvā pārkāpuma protokolus.

 • Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 7;
 • Pēc LAPK 106.panta (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana)- 3;
 • Pēc LAPK 167.panta (Par sīko huligānismu) – 1;
 • Pēc LAPK 170.1 panta (Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanu) –1;
 • Pēc LAPK 171. panta 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;
 • Pēc LAPK 173. panta 1. nn 3.daļas (Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu) –1;
 • Pēc LAPK 179. panta (Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu) –1.

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

 • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
 • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
 • Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223