Mārupes novads ceļā uz XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem

03.02.2023.

Jau esam “iekāpuši” februārī. Par vienu mēnesi tuvāk lielajam notikumam 2023. gada  vasarā, kad no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā notiks XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII deju svētki. To galvenais akcents būs Dziesmu svētku tradīcijas 150 gade. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumu un koncertu. Dziesmu un deju svētkiem gatavojas vairāk nekā 1600 kolektīvu Latvijā un vairāk nekā 100 ārvalstīs. Mārupes novadu pārstāvēs vairāk nekā 600 dalībnieku.

Jau 24. janvārī  Mārupes Kultūras namā aizvadīts jaukto koru kopmēģinājums, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem. Dziesmu svētku virsdiriģentu Jāņa Ozola, Ārija Šķepasta, Aigara Meri un Jurģa Cābuļa vadībā Mārupes, Ķekavas novadu un Jūrmalas valstpilsētas kori gatavojas noslēguma koncertam “Kopā augšup” un koru lielkoncertam “Tīrums. Dziesmas ceļs”.  Kopmēģinājumā piedalījās Mārupes kori “Mārupe”, “Universum”, Babītes Kultūrizglītības centra jauktie kori “Atskaņa” un “Maska”, Ķekavas “Mozaīka”, Baldones “Tempus”, Jūrmalas “Jūrmala”, “Vaivari”, “Lira”, “Spārnos” un “Latvijas Pasta” koris.

28. janvārī Mārupes Kultūras namā sirsnīgā gaisotnē izskanējis “Latvijas senioru koru koncerts”. Ar skanīgām dziesmām klātesošos priecēja Mārupes Kultūras nama sieviešu senioru koris "Noktirne", VEF Kultūras pils sieviešu koris "Daugavas Vanadzes", Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā Ģilde" senioru sieviešu koris "Sudrabotā gaisma", Rīgas Latviešu biedrības senioru koris "eReLBe" un koncertorganizācijas "AVE SOL" senioru sieviešu koris "Amadeus".

5. februārī uz savu pirmo skati kultūras pilī “Ziemeļblāzma” devās Mārupes Kultūras nama senioru ansamblis “Mežābele” (vadītāja Diāna Kravale) un izcīnīja III pakāpes diplomu. Lepojamies ar mūsu dziedošajām dāmām Skultē.

Patlaban notiek ļoti intensīvs mēģinājumu process, lai 12. martā mūsu novada deju kolektīvi - Mārupes Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvi “Mārupieši” (D grupa), “Mārupieši” (E grupa), “Krustu Šķērsu”, Babītes Kultūrizglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta”, Mārupes Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Mārupe” un senioru deju kolektīvs “Klasesbiedri” - sekmīgi startētu skatē Salaspils kultūras namā “Rīgava”. Turēsim īkšķus un vēlēsim veiksmi.

Savukārt mūsu koriem skate plānota 16. aprīlī Jūrmalā, kur piedalīsies Babītes Kultūrizglītības centra jauktie kori “Maska” un “Atskaņa”, Mārupes Kultūras nama jauktie kori “Mārupe” un “Universum”, meiteņu koris “Resono” un senioru koris “Noktirne”. Lai skan!

Ceļā uz dziesmu svētkiem pošas arī mūsu novada koklētāju ansambļi: Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis “Balti”, Babītes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Dzītariņi”, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Saules kokles”, tāpat gatavojas Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris,

Mārupes Valsts ģimnāzijas jauktais koris un Jaunmārupes pamatskolas bērnu deju kolektīvs “Ozolēni”.

Mīļie kolektīvu vadītāji, kormeistari, vokālie pedagogi, koncertmeistari, deju repetitori, lai jums radošums, lai smaids, lai pareizā attieksme, lai cieņpilns un mīlestības piepildīts laiks, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem šovasar!

Ira Dūduma, Mārupes Kultūras nama vadītāja