Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

18.06.2021.

Laika posmā no 1.jūnija līdz 15.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 74 izsaukumus.

  • Laika posmā no 1.jūnija līdz 15.jūnijam pašvaldības policija ir pārbaudījusi 143 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 33 pārbaudes tirdzniecības vietās.
  • Veiktas 26 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

02.06.2021. plkst.14:23 pašvaldības policijas darbinieki patrulēšanas laikā Jaunmārupē ievēroja ka ūdenskrātuvē peldas divi mazi bērni bez vecāku uzraudzības. Pieejot pie bērniem tika noskaidroti apstākļi kāpēc tie pie ūdens atrodas vieni. Ņemot vērā, ka mazgadīgiem bērniem peldēties vieniem bez pieaugušo uzraudzības ir bīstami, policijas darbinieki pieņēma lēmumu bērnus nogādāt mājās. Ar bērnu vecākiem tika veiktas preventīva rakstura pārrunas par vecāku pienākumu nepildīšanu, kuru laikā bērna māte tika brīdināta par atbildību kāda var iestāties tādas bezatbildīgas rīcības rezultātā.  

04.06.2021. plkst.07:30 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur kāda persona iespējams stiprā alkohola reibuma stāvoklī guļ sabiedriskajā autobusā un nereaģē uz autobusa vadītāja norādījumiem atstāt autobusa salonu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Notikuma vietā atradās persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka nespēja atbildēt vai kā savādāk reaģēt uz policijas darbinieku norādījumiem. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

04.06.2021. plkst.13:18 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur Ceļu policijas darbiniekiem nepieciešama palīdzība agresīvu personu savaldīšanai. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka aizturētās automašīnas pasažieris uzvedas neadekvāti un agresīvi, traucējot darbiniekiem veikt dienesta pienākumu. Ņemot vērā radušos situāciju notikuma vietā ieradās vēl papildus policijas darbinieki ar kuru atbalstu neadekvātā persona tika aizturēta un tālāko procesuālo darbību veikšanai tā tika nogādāta Valsts policijā.   

08.06.2021. plkst.21:05 tika saņemta informācija, ka kādā īpašumā atrodas persona, kura ir izsludināta Valsts policijas meklēšanā par smagu noziegumu izdarīšanu un tā izvairās no apcietinājuma. Persona ir agresīva un bīstama sabiedrībai. Pašvaldības policijas darbinieki veica operatīvus pasākumus un pielietojot speclīdzekļus personu aizturēja un nogādāja pašvaldības policijā. Aizturētā persona tika nodota Valsts policijas darbiniekiem.

09.06.2021. plkst.22:58 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē kāds autovadītājs būdams alkohola reibuma stāvoklī ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un cenšas atstāt notikuma vietu. Ar aktīva un droša iedzīvotāja atbalstu autovadītājs pēc pašvaldības policijas darbinieku ierašanās notikuma vietā,  tika aizturēts un tālāko  procesuālo darbību veikšanai tas tika nodots Ceļu policijas darbiniekiem.

Laika posmā no 1.jūnija līdz 15.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 6 administratīvā pārkāpuma lietas:

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 2;
  • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 1;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 2.