Mārupes novada dome rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli

07.06.2021.

Mārupes novada dome rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0022a143-000a-4001-9857-0a7ac30242c7.

Izsoles objekts:

Dzīvoklis ar zemi, Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, 4435/26213 domājamās daļas no dzīvokļu mājas un zemesgabala. Dzīvokļa platība: 44,3m2, zemes kopējā platība: 3100m2. Nosacītā cena: EUR 13684.00, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: EUR 1368.40

Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 100,00 EUR.

Izsoles sākuma datums - 2021.gada 7.jūnijs, reģistrācijas beigu datums- 2021.gada 27.jūnijs

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 7.jūlijs, plkst.13:00.