Lidosta “Rīga” pašvaldībai prezentē pārskatu par uzņēmuma sniegumu 2020. gadā

22.10.2021.

19.oktobrī ZOOM platformā notikusi starptautiskās lidostas “Rīga” un Mārupes novada pašvaldības pārstāvju tikšanās, kuras laikā lidostas pārstāvji iepazīstināja pašvaldības vadību un speciālistus ar ilgtspējas pārskatu par uzņēmuma sniegumu 2020.gadā. 
Lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa tikšanās laikā dalībnieku uzmanību vērsa uz to, ka uzņēmuma jaunizstrādātajā vidēja termiņa stratēģijā 2021. -2027.gadam uzsvērts, ka uzņēmuma darbības pamatā ir atbildīga pieeja, analizējot un izvērtējot uzņēmuma biznesa lēmumu ietekmi uz visiem būtiskākajiem ilgtspējas aspektiem – vidi, darbiniekiem, sabiedrību un vietējo kopienu, kā arī tautsaimniecību. Stratēģija nosaka gan uzņēmuma attīstības plānu, pozicionējot lidostu kā Ziemeļeiropas aviācijas centru, gan darbības principus, kas saistīti ar lidostas ikdienas darbību - lidostā pieejamajos pakalpojumus, teritorijas iekārtojumu, vides pieejamību, klientu apkalpošanas politiku, ilgtspēju, rūpes par vidi, ētiku un citiem jautājumiem. 
Lidostas “Rīga” Komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova norādīja, ka sadarbība ar vietējo kopienu Mārupes novadā ir lidostas “Rīga” ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa, un uzņēmumam rūp, ko par tā plāniem un attīstību domā tie, kuri mājo rokas stiepiena attālumā. Mārupes novada pašvaldība atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību ar lidostu dažādu sabiedrības iesaistes projektu īstenošanā, sniegtajā atbalstā dažādu aktivitāšu norisē un cer uz arvien jauniem, veiksmīgiem plāniem turpmāk.