Jaunmārupes pamatskolas un Babītes vidusskolas kori iegūst I pakāpes Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē-konkursā Zemgalē

05.04.2024.

4. aprīlī Jelgavā notika Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude-konkurss Zemgalē. Tā šajā pavasarī bija jau 2. kārta koru skatēm, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, uz kuru izvirzīti bija labākie kori no 1. kārtas. Mārupes novadu 2. kārtā pārstāvēja Jaunmārupes pamatskolas 4.-9. klašu koris (diriģenti Baiba Rudzīte un Rihards Rudzītis, koncertmeistare Līga Paegle) un Babītes vidusskolas meiteņu koris "Virza" (vadītāja Sandra Sestule, koncertmeistars Matīss Cinis).

Sirsnīgi sveicam abus mūsu novada skolu korus, dalībniekus, pedagogus un koncertmeistarus ar iegūtajiem I pakāpes diplomiem! Lepojamies un vēlam skaistām dziesmām un piedzīvojumiem bagātu ceļu uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem! 

Meiteņu koris gaišos tērpos uz skatuves un diriģente

Skolēnu koris dzelteni melnos tērpos stāv uz skatuves un diriģē vadītāja