Aptauja uzņēmēju apmierinātības līmeņa noskaidrošanai par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu

12.01.2022.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija LV-NO projekta Support RPR-VEST ietvaros ir izstrādājusi īsu anketu, lai apzinātu uzņēmēju apmierinātības līmeni ar savas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu uzņēmējiem.

Tās mērķis ir aptaujāt uzņēmējus Rīgas plānošanas reģiona projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” (LV-NO projekts Support RPR-VEST) ietvaros, ņemot vērā, ka projekta uzdevums ir stiprināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu kapacitāti darbā ar uzņēmējiem, gūt jaunu pieredzi un ieviest jauninājumus savā ikdienas darbā, uzlabot sadarbību caur apmācībām, jauniešu uzņēmējdarbības mentoringu, mārketinga aktivitātēm, veidojot reģionālo koptēlu, atpazīstamību.

Aicinām uzņēmējus atbildēt uz dažiem jautājumiem, aizpildot elektronisko aptauju līdz 21. janvārim:
https://forms.gle/oipuRmE8koi7ECNx5