Aicinām pieteikt bērnus bezmaksas veselības veicināšanas nometnēm (precizēts plkst. 17.00)

10.05.2023.
logo

ZIŅA PRECIZĒTA (11.05. plkst. 17.00)

Mārupes novada pašvaldība aicina vecākus pieteikt bērnus vecumā no 7 līdz 11 gadiem pašvaldības organizētām veselības veicināšanas nometnēm, kas notiks Mārupes pilsētā un Mārupes pagasta Tīrainē un Jaunmārupē.

UZMANĪBU! MAINĪTI NOMETŅU NORISES LAIKI!

Šogad tiks piedāvāta iespēja apmeklēt četras nometnes, kuru norises vieta būs Mārupes Valsts ģimnāzija, Jaunmārupes pamatskola un Mārupes pamatskola.

 • Mārupes Valsts ģimnāzijā būs divas nometnes: no 5. līdz 9.jūnijam un no 23. līdz 27.oktobrim.
 • Jaunmārupes pamatskolā nometne notiks no 5.līdz 9.jūnijam (mainīts nometnes norises laiks).
 • Mārupes pamatskolā nometne notiks augustā, precīzi laiki vēl nav zināmi, informācija tiks ievietota www.marupe.lv).

 

PIETEIKŠANĀS JŪNIJA NOMENTĒM

 • Pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei, kas notiks no 5. līdz 9.jūnijam Mārupes Valsts ģimnāzijā un kuru organizēs biedrība “WONDORA”, sāksies OTRDIEN, 16.MAIJĀ PLKST. 10:00.

   
 • Pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei, kas notiks no 5. līdz 9.jūnijam Jaunmārupes pamatskolā, sāksies TREŠDIEN, 17.MAIJĀ PLKST. 10:00.

 

KĀ PIETEIKT BĒRNU NOMETNEI:

1. Izvēlieties nometni: Mārupes Valsts ģimnāzijā vai Jaunmārupes pamatskolā.

2. Sagatavojiet šādus datus par bērnu un likumisko pārstāvi, kurš slēgs līgumu par bērna dalību nometnē:

 • bērna vārds, uzvārds;
 • bērna dzimšanas datums;
 • bērna personas kods;
 • bērna vecums;
 • izglītības iestādes nosaukums, kurā bērns mācās;
 • bērna deklarētā dzīvesvietas adrese;
 • likumiskā pārstāvja, kurš slēgs līgumu, vārds uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts.

3. Pieteikšanās dienā (16.maijā Mārupes Valsts ģimnāzijas nometnei un 17.maijā Jaunmārupes pamatskolas nometnei) www.marupe.lv  sadaļā “Novada ziņas” tiks publicēta informācija par pieteikšanos un norādīta saite uz elektroniski aizpildāmu formu (pieteikumi tiks pieņemti tikai elektroniski, aizpildot un iesniedzot formu). BŪTISKI: forma tiks atvērta plkst. 10:00 un tiks slēgta, tiklīdz būs pieteikts maksimālais nometnes dalībnieku skaits - 30 bērni un 5 bērni rezervē (bērni, kuriem vieta nometnē tiks piedāvāta gadījumā, ja netiks noslēgti visi līgumi).

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Dalībnieku skaits nometnē: 30 bērni

Dalībnieku vecums: 7 - 11 gadi

 

Nometņu mērķis ir nodrošināt novada bērniem iespēju jēgpilni pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši liegts un negatīvi ietekmēja bērnu garīgo un fizisko veselību, papildus piedāvājot iespēju apgūt zināšanas veselības jautājumos, tādējādi veicinot ikdienas paradumus dzīvot veselīgāk.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) aktualitātēm www.marupe.lv / Pašvaldība / Projektu jaunumi 

Mārupes novada pašvaldība kopš 2017.gada īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032).

Šogad, pēdējā projekta īstenošanas gadā, novada iedzīvotāji no maija līdz septembrim aicināti apmeklēt arī ĀRPUSTELPU GRUPU VINGROŠANAS NODARBĪBAS. Nodarbības notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai Mārupes pilsētā, Mārupes pagasta Tīrainē un Jaunmārupē, un Babītes pagasta Babītē.

Vairāk informācijas un nodarbību laiki šeit. 

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” īstenošanu noslēgsim rudenī ar aizraujošu ORIENTĒŠANĀS PASĀKUMU ģimenēm un draugiem.