3. aprīlī sākas piecu un sešu gadu vecumu sasniegušo bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

03.04.2023.

Mārupes novada Izglītības pārvalde informē, ka 3. aprīlī tiks sākta uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušiem 5-6 gadus veciem bērniem.

 

Lūdzam aktualizēt reģistrācijas pieteikumus e-pakalpojumu portālā www.e-pakalpojumi.lv, īpaši pievēršot uzmanību ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām.

Saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” ir noteiktas šādas prioritārās grupas:

 1. bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (profesionālā dienesta karavīru bērni u.c.)
 2. aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni;
 3. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), ja bērna un viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 4. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē bērna brāļi vai māsas, ja bērna un viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 5. bērni, kura dzīvesvieta un viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 6. aizbildnībā esoši un audžu ģimenē ievietoti bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 7. bērni, kuriem kāds no vecākiem strādā pašvaldības dibinātā iestādē.

 

Aicinām vecākus, uz kuru bērniem attiecas prioritārā saraksta 1., 3. un 7. punktā minētie nosacījumi, līdz 30. martam Izglītības pārvaldei uz e-pasta adresi bernudarzs@marupe.lv nosūtīt prioritāti apliecinošus dokumentus:

 • Vecākiem, uz kuru bērniem attiecas 1. un 7. punktā minētie nosacījumi - izziņu no darba vietas.
 • Vecākiem, uz kuru bērniem attiecas 3. punktā minētie nosacījumi - Ģimenes + kartes kopiju.

Informācija par pārējām prioritārajā sarakstā minētajām grupām jau ir pašvaldības rīcībā.

 

UZŅEMŠANA

Paziņojums par uzņemšanu tiks nosūtīts vecākiem uz reģistrācijas pieteikumā norādīto saziņas kanālu (e-pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi). Aicinām sekot līdzi informācijai!  

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem vecākiem ir pienākums piecu darba dienu laikā no dienas, kad paziņota informācija par uzņemšanu:

 • apstiprināt uzņemšanu, nosūtot iesniegumu uz attiecīgās izglītības iestādes e-pasta adresi, vai
 • atteikties no piedāvātās vietas, iesniedzot atteikumu:
 1. elektronisko pakalpojumu sistēmā www.e-pakalpojumi.lv vai
 2. rakstot uz e-pasta adresi: bernudarzs@marupe.lv vai
 3. klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem – Daugavas ielā 29, Mārupē, vai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

 Ja piecu darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas vecāks nav ne apstiprinājis uzņemšanu, ne atteicies no piedāvātās vietas, Izglītības pārvalde izslēdz bērnu no vienotās rindas jeb pirmsskolas reģistra un piedāvā vakanto vietu nākamajam bērnam.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciālisti Kristīni Purmali, zvanot uz tālruņa numuru: 29531106 vai rakstot uz e - pasta adresi: kristine.purmale@marupe.lv.