Tūrisms

Medema purvā izveidota jauna pastaigu taka!

31.08.2023.

Medema purvs

Medema purvā un tā apkaimē novērojama salīdzinoši liela biotopu un ainavu daudzveidība. Lai radītu iespēju sabiedrībai aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, izzinot purvu ekosistēmu, īstenots projekts “Pastaigu takas labiekārtošana Medema purvā” (Nr. 22-04-AL04- A019.2205-000001).

Projekta ietvaros izveidota 1,3 km gara pastaigu taka ar vairākiem labiekārtojuma elementiem – īpaša dizaina soliem, tiltiem, uzziņas informācijas stendiem, kā arī foto rāmi, lai iemūžinātu rāmo purva ezeriņa ainavu. Mitrāju šķērsošanai vienā no takas posmiem izbūvēta 230 m gara koka laipa.

Visā takas garumā uz kokiem atzīmētas marķējuma zīmes baltā un dzeltenā krāsā, kas palīdz orientēties maršrutā.

Projekts īstenots sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” un Pierīgas tūrisma asociācijas līdzdibinātāju un profesionālu gidu Miķeli Jakunovu. Būvdarbus veica SIA “AGS Sistēmas” un SIA “PELLA”.

Projekta īstenošanā investēti 41 108 EUR. No tiem 90% līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā.

logo