Sports

Sportiski izglītojošs pasākums “Āra spēka trenažieri - sporto efektīvi” 29. jūlijā Babītē

20.07.2021.

PiternieksBabītes pagasta Babītē, nekustamajā īpašumā “Babītes ciems – 1, kas atrodas iepretim Babītes dzelzceļa stacijai, 2021. gada maijā izbūvēts vēl viens āra spēka trenažieru laukums aktīvai brīvā laika pavadīšanai ārpus telpām. 
29. jūlijā plkst. 19.00 trenažieru laukumā notiks sportiski izglītojoša tikšanās* ar pieredzes bagāto fitnesa treneri Ģirtu Piterniku, kuras laikā klātesošajiem būs iespēja vērot paraugdemonstrējumus, noklausīties trenažieru lietošanas instrukciju, kā arī saņemt padomus un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. 
Aicinām piedalīties! Būs noderīgi un iedvesmojoši!

*Tikšanās laikā lūgums iespēju robežās ievērot divu metru distanci! 


Āra spēka trenažieri ir tradicionālo un profesionālo spēka trenažieru iekštelpām apvienojums, tiem pievienotas svaru ripas, kuras ļauj katram pēc saviem ieskatiem izvēlēties sev piemērotāko treniņa slodzi. Uz katras no iekārtām izvietots digitāls kods, kuru aktivizējot ar viedierīci, iespējams noskatīties video lietošanas pamācību. Pateicoties maināmajai slodzei, āra spēka trenažieri piemēroti lietošanai gan profesionāliem sportistiem, gan iesācējiem, draudzīgi lietošanai arī bērniem.
Āra spēka trenažieru laukums Babītē izbūvēts, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Pieteikums iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.20 pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atklāta projektu konkursa 9. kārtā 3.2. rīcībā – “Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai”.
Projekta attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro;
publiskais finansējums: 13 500 eiro;
projekta kopējās izmaksas: 46 339. 84 eiro;
atbalsta intensitāte: 90%.
Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada marta līdz 2021. gada augustam.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.


Logo josla