Sabiedrība

Informācija par pieteikšanos darbam Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās

06.04.2021.

Apvienotā Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021.gada 5.jūnija vēlēšanās.

Vēlēšanu komisiju locekļu kandidātiem jāatbilst  Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām, kā arī jāaizpilda Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa. 


Aizpildītos pieteikumus jāiesniedz Apvienotai Mārupes novada Vēlēšanu komisijai no 2021.gada 29.marta līdz 2021.gada 16.aprīlim, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai atstājot pastkastē pie Mārupes novada domes centrālajām durvīm, ar norādi „Apvienotai Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai”.

Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu adreses

 

Nr. 968

BABĪTES NOVADA DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA FILIĀLE "BABĪTE"

Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Babītes nov.

Nr.778

BABĪTES VIDUSSKOLA

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.

Nr.791

JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

Nr.790

MĀRUPES NOVADA DOME

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.

Nr.955

MĀRUPES PAMATSKOLA

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov.

Nr.956

MĀRUPES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov.

Nr.957

SKULTES DIENAS CENTRS

Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov.

Nr.795

SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS

„Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov.