Sabiedrība

Biedrība "Mārupes nākotnei"

biedriba_marupes_nakotnei.pngBiedrība „Mārupes Nākotnei”

E – pasts:  Marupesnvo@gmail.com

Weblapa:https://www.facebook.com/marupesnakotnei/

Tālrunis: 27881233

Valdes priekšēdētājas: Lāsma Lukss

Biedrība “Mārupes Nākotnei ” ir sabiedriskā organizācija, kas dibināta 2017. gadā. Biedrības mērķis ir izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Mārupes attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Mārupē, Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Mārupes novada teritorijas attīstību, kā arī Mārupes iedzīvotāju labklājību. Veicināt kopienu sadarbību. Iesaistīties dažādos projektos. Veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un aktivizēšanu izglītības, brīvā laika, ģimeniskas vides un apkārtējās vides jomās.

Informācija sadaļā atjaunota 27.04.2023.