Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

03.12.2020.

Laika posmā no 16.novembra līdz 30.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 44 izsaukumus.

17.11.2020. plkst.18:41 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur notiek ģimenes konflikts, nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Pie apstākļu noskaidrošanas tika konstatēts, ka alkohola lietošanas laikā ir izcēlies konflikts starp radiniekiem. Ar abām konfliktā iesaistītajām personām tika izvestas preventīva rakstura pārrunas. Konflikts tika atrisināts uz vietas, atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

17.11.2020. plkst.19:37 tika saņemta informācija, ka Mārupē, pa Paleju ielu pārvietojas automašīna, kuras vadītājs iespējams atrodas alkohola reibumā, nekavējoties veicot informācijas pārbaudi, tika pamanīta aprakstam atbilstoša automašīna. Noskaidrojot lietas apstākļus, konstatēts, ka automašīna sabojājusi vairākas ceļa zīmes. Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policijas Ceļu policija, kas pārņēma turpmāko darbu.

17.11.2020. plkst.22:11 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi par to, ka kaimiņš appludinājis dzīvokli. Ierodoties notikuma vietā, fakts apstiprinājās. Noskaidroti lietas apstākļi, kā arī abām iesaistītajām personām izskaidrotas viņu tiesības par zaudējuma atlīdzināšanu. Minētā situācija atrisināta uz vietas.

21.11.2020. plkst.14:04 tika saņemta informācija par to, ka uz Trenču ielas, Mārupē ir notriekta stirna. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Par notikumu tika informēta mežniecība. Ņemot vērā, ka notikuma vietā automašīna neatradās, sabrauktais dzīvnieks tika nodots utilizācijai.

21.11.2020. plkst.14:30 tika saņemta informācija par to, ka uz Plieņciema ielas, Mārupē ir notriekta stirna. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Par notikumu tika informēta mežniecība. Ņemot vērā, ka notikuma vietā automašīna neatradās, sabrauktais dzīvnieks tika nodots utilizācijai.

21.11.2020. plkst.18:03 tika saņemta informācija par guļošu personu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Noskaidrojot lietas apstākļus, konstatēts, ka persona atrodas stiprā alkohola reibumā. Par minēto faktu uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc procesuālo darbību veikšanas persona nogādāta dzīvesvietā.

21.11.2020. plkst.20:20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur notiek konflikts starp jauniešiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Pie apstākļu noskaidrošanas tika konstatēts, ka konflikts notiek par materiālo vērtību neatgriešanu. Abām konfliktā iesaistītajām personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi. Konflikts tika atrisināts uz vietas.

23.11.2020. plkst.14:38 tika saņemta informācija par to, ka Tīrainē persona ar invaliditāti izkritusi no gultas un pašu spēkiem nav spējīga tikt atpakaļ gultā. Ierodoties notikuma adresē, sniegta palīdzība personai.

29.11.2020. plkst.12:14 tika saņemta informācija, ka Mārupē, Lielā ielā nobraukts kaķis. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Kaķis nodots “Citi medību lauki”.

30.11.2020. plkst.11:01 tika saņemts izsaukums, ka Mārupē, firmā, ārā zem kāpnēm pastāvīgi mitinās nezināma persona, iespējams bezpajumtnieks. Nekavējoties ierodoties norādītajā adresē, tika sastapts Lielbritānijas pilsonis, kurš paskaidroja, ka palicis bez finanšu līdzekļiem. Personai piedāvāts doties uz tuvāko patversmi, no kā augstāk minētā persona atteicās, papildus personai izskaidrots, ka pēc palīdzības, lai atgrieztos dzimtenē, viņai jāvēršas Lielbritānijas vēstniecībā.

Laika posmā no 16.novembra līdz 30.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas pieņēma 13 administratīvā pārkāpuma procesa lēmumus, t.sk.:

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 2;

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1;

Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 3;

Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 5;

Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;

Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1.