Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

17.06.2020.

Laika posmā no 1.jūnija līdz 15.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 78 izsaukumus.

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lūgums Mārupes novada iedzīvotājiem atbildīgi attiekties pret noteiktajiem ierobežojumiem, kuri saistīti ar pašizolēšanos un personisko piesardzību. Saudzēsim katrs sevi un neapdraudēsim līdzcilvēkus. Neizplatīsim nepatiesu un nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos, kura var radīt līdzcilvēkos stresu un paniku. Jauniešiem lūgums neizplatīt nepatiesu informāciju (apkārtējiem kā izjokošanu), ka esat inficēts ar Covid-19, jo par šādas nepatiesas informācijas sniegšanu klātienē apkārtējiem var iestāties administratīvā atbildība. Būsim atbildīgi un vienoti un palīdzēsim viens otram.

01.06.2020. plkst. 16:50 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātīpašumā notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka iesaistītās personas ir alkohola reibuma stāvoklī un konflikts izcēlies sadzīvisku nesaskaņu dēļ. Ar iesaistītām personām veiktas preventīva raksturu pārrunas, kuru laikā tās brīdinātas par administratīvo atbildību par nepamatotu policijas izsaukumu. Konflikts atrisināts uz vietas.

03.06.2020. plkst. 14:05 tika saņemts izsaukums uz privātīpašumu Mārupē, kur notiek konflikts starp diviem kaimiņiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts izcēlies starp diviem kaimiņiem sadzīvisku problēmu dēļ. Ar iesaistītām pusēm tika izvestas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tām tika izskaidrotas viņu tiesības un kārtība, kā risināt šāda rakstura konfliktus.

Konflikts tika pārtraukts, policijas klātbūtne notikuma vietā vairs nebija nepieciešama.  

03.06.2020. plkst. 19:02 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātīpašumā dedzina atkritumus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona īpašumā veic dārza uzkopšanas darbus un dedzina koku zarus. Personai tika izskaidrots, ka atkritumus dedzināt nedrīkst pēc kā ugunskurs nekavējoties tika nodzēsts. Ņemot vērā notikušā apstākļus un personas attieksmi pret izdarīto, policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

05.06.2020. plkst. 22:17 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātīpašumā ienākusi paveca sieviete, kura iespējams veselības problēmu dēļ neorientējās apkārtējā vidē un tai ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona ir apmaldījusies un saviem spēkiem mājā nenokļūs. Veicot pārrunas tika noskaidrota iespējamā dzīvesvieta Rīgā. Sazinoties ar kolēģiem no Rīgas pašvaldības policijas, persona tika nogādāta līdz Rīgas robežai, kur kolēģi pārņēma personu tālākai nogādāšanai dzīvesvietā.

06.06.2020. plkst. 02:15 tika saņemts atkārtots izsaukums par naktsmiera traucēšanu Skultes ciematā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka atkārtoti nakts laikā kādā dzīvoklī notiek skaļa trokšņošana traucējot apkārtējo naktsmieru. Ņemot vērā, ka personas nebija izdarījuša pareizus secinājumus pēc pirmā policijas brīdinājuma un turpināja traucēt naktsmieru, par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība un vainīgās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības.

06.06.2020. plkst. 17:55 tika saņemta informācija no sabiedriskā autobusa vadītāja, ka autobusa salonā atrodas persona tādā alkohola reibumā, kas traucē apkārtējiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc apstākļu noskaidrošanas persona nogādāta dzīvesvietā Jaunmārupē.

07.06.2020. plkst. 20:00 tika saņemts izsaukums uz Mārupi pie lidostas Rīga, kur atrodas nepilngadīgas personas alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka  notikuma vietā atrodas trīs nepilngadīgas personas stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti NMP darbinieki, kuri konstatēja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Par notikušo tika informēti bērnu vecāki, kuri ieradās notikuma vietā. Par notikušo tika uzsāktas administratīvās lietvedības.

07.06.2020. plkst. 20:00 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda persona alkohola reibumā guļ uz ielas braucamās daļas apdraudot sevi un satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc apstākļu noskaidrošanas persona nogādāta dzīvesvietā.

11.06.2020. plkst. 20:18 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur ielas malā guļ kāda persona iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona nav alkohola reibumā, bet tai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti NMP darbinieki, kuri konstatēja, ka  personai ir nepieciešama hospitalizācija. Par notikušo tika informēti piederīgie.

12.06.2020. plkst. 10:40 tika saņemts izsaukums uz Vētru ciemu, kur kādā īpašumā tiek dedzināti atkritumi radot lielu piedūmojumu un smaku. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka kādā īpašumā tiek dedzināti lielā daudzumā sadzīves atkritumi un notikuma vietā neviena persona nav sastopama. Uz notikuma vietu tika izsaukti VUGD darbinieku, kuri atkritumu degšanu nodzēsa. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

13.06.2020. plkst. 07:03 tika saņemts izsaukums par to, ka bērnu laukumā atrodas jaunieši iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka  notikuma vietā atrodas trīs nepilngadīgas personas no kurām viena ir alkohola reibuma stāvoklī. Jaunietis centās aizbēgt no notikuma vietas, bet tika noķerts un aizturēts. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti NMP darbinieki, kuri konstatēja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Par notikušo tika informēti jaunieša vecāki, kuri ieradās notikuma vietā. Par notikušo tika uzsāktas administratīvās lietvedības.

Laika posmā no 1.jūnija līdz 15.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 30 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 6;

Pēc LAPK 171. 1 panta 1.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais) – 4;

Pēc LAPK 42.1 panta 1.daļas (Par smēķēšanu, neatļautās vietās) – 1;

Pēc LAPK 58. panta (Par Vides piesārņošanu un piegružošanu) – 1;

Pēc LAPK 75. panta (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 4;

Pēc LAPK 106.panta (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana); Pēc LAPK 107.panta (Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) un Pēc LAPK 108.panta (Par Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšana) – 2;

Pēc LAPK 152. panta 2.daļas (Par būvniecības noteikumu pārkāpšana) – 2;

Pēc LAPK 140. panta 4.daļas (Par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 8;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1