Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

02.03.2020.

Laika posmā no 1.februāra līdz 29.februārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 87 izsaukumus.

02.02.2020. plkst.18:29 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur sabiedriskā autobusa pieturā atrodas neadekvāta persona iespējams stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Medicīniskā palīdzība nav nepieciešama. Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Personai nebija noteiktas dzīvesvietas, tādēļ ņemot vērā laika apstākļus, tā tika nogādāta nakts patversmē.

04.02.2020. plkst.14:02 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur publiskā vietā pie lielveikala atrodas persona iespējams smagā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu (guļ uz zemes). Personaa tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

04.02.2020. plkst.19:56 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie lielveikala nepieciešama palīdzība NMP darbiniekiem. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka pie NMP automašīnas atrodas persona tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Medicīniska palīdzība nav nepieciešama. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

07.02.2020. plkst.14:24 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur veikala telpās atrodas persona stiprā alkohola reibumā un traucē darbu. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona būdama alkohola reibumā, krītot ir guvusi miesas bojājumus un tai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Uz notikuma vietu tika izsaukta medicīniskā palīdzība, kura personu hospitalizēja. Persona krītot iespējams ir nodarījusi zaudējumus uzņēmumam, tādēļ par notikušo informēta Valsts policija.

07.02.2020. plkst.20:22 tika saņemta informācija, ka Mārupē notiek ģimenes konflikts un ir nepieciešama policijas palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā  tika konstatēts, ka konflikts ir starp ģimenes locekļiem sadzīvisku problēmu dēļ. Ar iesaistītajām pusēm tika veiktas preventīva rakstura pārrunas un tās tika informētas par kārtību sadzīvisku strīdu risināšanai.

09.02.2020. plkst.16:18 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur kādā īpašumā tiek dedzināti atkritumi radot lielu piedūmojumu. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona veic dārza sakopšanas darbus un dedzina zarus. Personai tika izskaidrots, ka atkritumus dedzināt nedrīkst un tā tika brīdināta par administratīvo atbildību kura var iestāties tādas rīcības rezultātā. Persona atvainojās un ugunskuru nekavējoties nodzēsa.

13.02.2020. plkst.12:38 tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur nepieciešama palīdzība NMP darbiniekiem.  Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika sniegts atbalsts NMP darbiniekiem agresīvas personas apskatei. Pēc atbalsta sniegšanas policijas palīdzība notikuma vietā vairs nebija nepieciešama.

17.02.2020. plkst.03:41 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur konflikta laikā kādai personai nodarīti miesas bojājumi. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka personai ir redzami miesas bojājumi. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti NMP, kura sniedza medicīnisko palīdzību. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika pieņemts iesniegums un nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

17.02.2020. plkst.15:10 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur stipra vēja rezultātā ir nolauzts koks, kurš apdraud satiksmes drošību. Uz notikuma vietu tika izsaukti VUGD darbinieki, kuri ceļu atbrīvoja un atjaunoja satiksmi.

20.02.2020. plkst.17:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā īpašumā tiek dedzināti atkritumi radot lielu piedūmojumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona dedzina sadzīve atkritumus un automašīnu riepas. Personai tika izskaidrots, ka atkritumus dedzināt nedrīkst un nepieciešams nekavējoties dedzināšanu pārtraukt. Ņemot vērā, ka persona neizpildīja policijas darbinieku likumīgās prasības, par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

23.02.2020. plkst.14:00 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādam īpašumam sabrukusi ēkas siena, kā rezultātā ir bojāts arī blakus esošais īpašums. Uz notikuma vietu tika izsaukti VUGD darbinieki, kuri veica pasākumus, lai novērstu apdraudējumu cilvēkiem. Notikuma vietā ieradās atbildīgās personas, kuras informēja īpašniekus, ka līdz pilnīgai bojājumu izpētei īpašumu dzīvošanai izmantot nedrīkst. Personām tika piedāvāti risinājumi pagaidu nakšņošanai.

26.02.2020. plkst.22:22 tika saņemta informācija, ka Mārupē kāda persona uz ielas atrodas bez apaviem un iespējams ir bezpalīdzīgā stāvoklī. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā un neorentējās apkārtējā vidē. Uz notikuma vietu tika izsāukta NMP, kura sniedza medicīnisko palīdzību un konstatēja, ka persona ir smagā alkohola reibumā un nav nepieciešams hospitalizēt. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Ņemot vērā, ka persona nevarēja konkrēti nosaukt savu dzīvesvietu, tā tika nogādāta nakšņošanai Sarkanā krusta nakts patversmē. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

29.02.2020. plkst.11:31 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie kāda īpašuma atrodas guļoša persona stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā un tai ir redzami sejas nobrāzumi. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti NMP darbinieki, kuri sniedz palīdzību, bet hospitalizācija nebija nepieciešama. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

Laika posmā no 01.februāra – 29.februārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 90 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 9;

Pēc LAPK 172.2 panta (Par Fiziskoa un emocionālo vardarbību pret bērnu) – 2;

Pēc LAPK 42.1 panta 4.daļas (Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 1;

Pēc LAPK 106. panta 1.daļas (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 1;

Pēc LAPK 107. panta 1.daļas (Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites) – 1;

Pēc LAPK 67. panta (Par Koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu) – 1;

Pēc LAPK 75. panta (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 7;

Pēc LAPK 51.panta  (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 10;

Pēc LAPK 140. panta 2.daļas un 3.daļas (Par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 148. panta 1.daļas (Par Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības prasību pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 190.10 panta (Par Apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 49.

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 7.