Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

05.11.2019.

Laika posmā no 16.oktobra līdz 31.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 66 izsaukumus.

21.10.2019. plkst. 10:45 tika saņemts izsaukums uz Skulti, par to ka uz ielas guļ kāda persona, kurai iespējams nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo tika  uzsākta administratīvā lietvedība.

21.10.2019. plkst. 19:26 tika saņemta informācija, ka Skultē nepieciešama palīdzība NMPD un glābšanas dienestam. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona uzvedas neadekvāti un apdraud savu veselību un dzīvību. Pēc pasākumu veikšanas persona tika nodota mediķiem, kuri to policijas pavadībā nogādāja ārstniecības iestādē.

25.10.2019. plkst. 19:44  tika saņemta informācija, ka Mārupē pie lielveikala atrodas divas personas stiprā alkohola reibumā un uzvedas agresīvi un neadekvāti.  Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka pie veikala stāvlaukumā notiek konflikts starp vīrieti un sievieti un abas personas ir stiprā alkohola reibumā. Tā kā personas nepārtrauca konfliktu tās tika aizturētas un nogādātas pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

26.10.2019. plkst. 03:15 Patrulēšanas laikā tika ievēroti vairāki jaunieši, kuri nakts laikā skaļi uzvedās. Pie pārbaudes noskaidrojās, ka viena no nepilngadīgajām personām ir alkohola reibumā. Par notikušo tika informēti jaunietes vecāki un uzsākta administratīvā lietvedība.

27.10.2019. no plkst. 14:00-18:00 tika saņemti četri izsaukumi saistībā ar lielā vēja radītiem bojājumiem. Stiprā vēja radīto seku likvidēšanai tika iesaistīti speciālie dienesti.

 31.10.2019. plkst. 21:41  Policijas darbinieki patrulēšanas laikā Jaunmārupē ievēroja, ka sabiedriskā transporta pieturvietā uz zemes guļ persona. Pēc pamodināšanas noskaidrojās, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī un neorientējas apkārtējā vidē. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

Laika posmā no 16.10.2019. līdz 31.10.2019. Pašvaldības policijā saņemti 9 izsaukumi saistībā ar  atkritumu dedzināšanu. Ierodoties notikumu vietās tika konstatēts, ka tiek dedzinātas koku lapas un zari. Personām tika izskaidrots, ka arī bioloģiskos atkritumus dedzināt ir aizliegts. Ugunskuri tika nodzēsti. Policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumiem.

Laika posmā no 16.oktobra līdz 31.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 30 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 3;

Pēc LAPK 171. 1 panta 1.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais) – 1;

Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 1;

Pēc LAPK 106.panta (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 1;

Pēc LAPK 149. 23 panta 2. daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 21;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 3.