Turpinās projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” īstenošana

17.01.2020.
es

 

Arī 2020.gadā Mārupes novadā turpināsies projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošana.

Ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru noslēgtās vienošanās ietvaros 2020.gadā tiks īstenoti divi pasākumi:
1)    peldētapmācība Mārupes valsts ģimnāzijas un Mārupes pamatskolas trešo klašu audzēkņiem;
2)    nodarbību cikls Mārupes novada iedzīvotājiem par veselīga uztura pamatprincipiem.

Saskaņā ar 2019.gadā veiktā iepirkuma rezultātiem līgums par bērnu peldētpmācību noslēgts ar SIA “Olimpiskais Sporta centrs.” Bērnu peldētamācību plānots nodrošināt līdz 2020.gada aprīļa beigām. To 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. 

Informācija  par nodarbību ciklu Mārupes novada iedzīvotājiem par veselīga uztura pamatprincipiem drīzumā tiks ievietota www.marupe.lv