Noslēgumam tuvojas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana

31.08.2023.
logo

 

2023.gada beigās noslēgsies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” realizācija.

Šā gada 6.jūlijā ekspluatācijā ir nodota ūdenssaimniecības infrastruktūra, un Āboliņu ielas, Gruntes ielas, Liliju ielas, Priekuļu ielas, Puķu ielas, Unnes ielas, Zemzaru ielas, Ziedleju ielas un Ziediņu ielas iedzīvotāji aicināti pieslēgt centralizētos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumus.

Projekta ietvaros šajā gadā vēl tiks veikti nepieciešamie darbi kanalizācijas sūkņu stacijas, kas atrodas Vārpu ielas un Lielās ielas krustojumā, Mārupē, jaudas palielināšanai  no esošajiem 50 līdz 80 litriem/sekundē, kas būs pēdējā no projektā plānotajām aktivitātēm un ilgtermiņā nodrošinās Mārupes aglomerācijā centralizēti savākto sadzīves kanalizācijas ūdeņu novadīšanu uz Rīgas pilsētu to attīrīšanai.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2016.gadā ar ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas darbiem Jaunmārupes ciemā, un laika periodā līdz 2023. gadam Mārupes pilsētā, Jaunmārupes ciemā un Vētras ciemā kopā izbūvēti ūdensapgādes tīkli 31,1 kilometra garumā, kanalizācijas tīkli – 63,1 kilometra garumā, tostarp kanalizācijas spiedvads 6 kilometru garumā, kā arī 28 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopējās investīcijas ūdenssaimniecības infrastruktūras izveidē sasniedz 20,9 miljonus eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 8,6 miljoni eiro.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina izmantot centralizētā sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma priekšrocības un sagatavot pieteikumu pieslēguma izveidošanai. Ar pakalpojumu pieslēgšanas kārtību iespējams iepazīties mājaslapā www.mkp.lv, sadaļā “Pakalpojumi”.

Atgādinām, ka ir pieejams arī atbalsts pieslēgumu izveidei pie centralizētajiem tīkliem. Ar līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību var iepazīties Pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai”. Saistošie noteikumi publicēti Mārupes novada pašvaldības mājaslapā https://www.marupe.lv/lv/saistosienoteikumi .

Mārupes pagasta iedzīvotāju ērtībai ir izveidota tīmekļa lapa https://marupe.gis.sungis.lv/map, kur iespējams pārliecināties par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Jūsu interesējošā adresē.

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

 

 

komunālie