Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

04.07.2019.

Mārupes novada pašvaldība īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”.

Projekta mērķis ir vides infrastruktūras sakārtošana Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasības, un samazinātu decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītos draudus cilvēku veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada septembra beigām Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes nov. tiks iekārtots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

2019.gada 4.jūlijā ir parakstīts līgums ar A/s "Mārupes komunālie pakalpojumu" par decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta izveidi.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 500,00 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 46 500,00 EUR jeb 60% no kopējām projekta attiecināmajam izmaksām, pārējais finansējums 31 000 EUR ir pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 18.06.2018. – 31.10.2019. Projekta Nr. Nr. 1-08/304/2018

 

logo