Pakalpojumi

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās līdz 9 klasei

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un norādītos dokumentus: 
-    Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusu
-    Izziņa no izglītības iestādes, ja tā atrodas ārpus Mārupes novada.

Pakalpojuma saņemšana iespējama tikai periodā, kamēr personai/ ģimenei ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas/ģimenes statuss.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un pusdienām vispārizglītojošās skolās līdz 9.klasei.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Iesniegums
-    Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusu
-    Izziņa no izglītības iestādes, ja tā atrodas ārpus Mārupes novada