Pakalpojumi

Pabalsta piešķiršana mācību līdzekļu iegādei

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu un norādītos dokumentus.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pārskaitījums pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām personām skolas piederumu iegādei.

Pabalsta apmērs EUR 45.00 gadā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Likums par sociālo drošību.
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.18/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.

Veidlapas
Iesniegums(14.88 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

      Iesniegums.

      Izziņa par trūcīgas vai maznodrošināta ģimenes/personas statusu.
Izziņa no izglītības iestādes, ja tā atrodas ārpus Mārupes novada.