Pakalpojumi

Konsultācija tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (uzņēmumi, biedrības, pašnodarbinātie, u.c.)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Pieteikties informācijas saņemšanai pa e-pastu – nosūtot attiecīgu pieprasījumu brīvā formā uz e-pastu.

2. Pieteikties konsultācijām – pie Attīstības nodaļas tūrisma organizatores.

3. Konsultācijas iespējams saņemt arī telefoniski, zvanot uz Attīstības nodaļu.

Pakalpojuma apraksts

Tiek sniegta konsultācija topošajiem un esošajiem novada tūrisma uzņēmējiem par to kādas ir viņu iespējas, sadarbībā ar pašvaldību, popularizēt savu piedāvājumu caur pašvaldības tūrisma marketinga aktivitātēm

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Tūrisma likums - Stājas spēkā: 01.01.1999.

2. Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016-2020.gadam

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātienē

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

Pasts

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

E-pasts

elina.brigmane@marupe.lv

turisms@marupe.lv

Tālrunis

67149863, 28347211

Termiņš
Konsultācijas uz vietas domē pieņemšanās dienās pirmdienās no plkst.09:00-18:00 un ceturtdienās no plkst.09:00-18:00, kā arī nepieciešamības gadījumā citā klientam un speciālistam tuvākajā pieejamajā laikā.
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav