Pakalpojumi

Dienas centri

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Sociālā dienesta struktūrvienības, kas dienas laikā sniedz psihosociālu palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Dienas centru nolikumi.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Dienas centrs "Švarcenieki"
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV – 2166
Kontakttālrunis: 25475642

Dienas centrs "Tīraine"
Viršu iela 4, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV – 2167
Kontakttālrunis: 27873903

Dienas centrs "Skulte"
Skultes iela 31, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV - 2167
Kontakttālrunis: 67806599, 27851877

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Piņķos
Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Kontakttālrunis: 66662859

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāle "Babīte"
Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2101
Kontakttālrunis: 67914924

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav nepieciešami.