12. decembrī | Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi

Mārupes novada bibliotēkā (Piņķos, Jūrmalas ielā 14A)

12. decembrī plkst. 17.00 tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Mārupes novada bibliotēkā
Jūrmalas ielā 14A, Piņķos un tiešsaistē Facebook

Arno Jundze - rakstnieks, 11 grāmatu autors. Jaunākā grāmata pieaugušajiem – romāns “Es nemiršu nekad”, bērniem – “Šušnirks un spoku muiža”.  Darbu tulkojumi izdoti igauņu, lietuviešu, angļu, krievu, spāņu valodās. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, TV raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs. Vadījis LTV raidījumus “Nacionālie dārgumi”, “100 g kultūras”, bijis raidījuma “Melns uz balta” autors, sarakstījis scenārijus TV filmām “Elza un Rainis. Mīlas grāmata” un “Septiņi Rozentāli” (režisore Linda Olte).  Eiropas Rakstnieku padomes un Latvijas Radošo savienību padomes valdes loceklis.  

Tikšanās ar rakstnieku