Plānotās izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2024. gada 1. janvāra

07.12.2023.

2023. gada 7. decembrī Saeima 2. lasījumā skata grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā. 

Likumprojekts paredz palielināt dabas resursu nodokli atkritumu apglabāšanai. Ja grozījumus likumā pieņem un tie stājas spēkā, no 2024. gada 1. janvāra palielināsies atkritumu apsaimniekošanas maksa un būs jāpārskata arī bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa, t.i., lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto bioloģisko atkritumu maksas attiecību - 60% apmērā no nešķirotu atkritumu maksas. 

Spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka ikvienam ir jāiesaistās atkritumu šķirošanā, tajā skaitā bioloģiskie atkritumi nedrīkst nonākt nešķirotajos sadzīves atkritumos. Lai motivētu atsevišķi vākt jeb šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un tos varētu pārstrādāt, grozījumi “Atkritumu apsaimniekošanas likumā “ paredz koriģēt bioloģiski noārdāmo atkritumu un nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, nosakot, ka no 2024. gada 1. janvāra bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. 

Saskaņā ar 2023. gada 29. novembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 8 “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā”

No 2024. gada 1. janvāra maksa par nešķirotu SADZĪVES ATKRITUMU apsaimniekošanu: 

Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā: 

14,75 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 3,10 eiro, kopā 17,85 eiro/m3

Babītes un Salas pagastos: 

20,18 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4,24 eiro, kopā 24,42 eiro/m3


Maksa par BIOLOĢISKI NOĀRDĀMU atkritumu apsaimniekošanu: 

Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā: 

8,85 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 1,86 eiro, kopā  - 10,71 eiro/m3

Babītes un Salas pagastos: 

12,11 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 2,54 eiro, kopā -  14,65 eiro/m3

 

 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai aicinām izmantot SIA „Eco Baltia vide” piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus. Mājsaimniecības drīkst savus bioloģiskos atkritumus kompostēt arī savā īpašumā.

 

Babītes un Salas pagastu iedzīvotāju ievērībai! 

Atgādinām, ka saskaņā ar 2022. gada 25. maija Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 36. punktu, pēc 2023. gada 31. decembra publiski pieejamie atkritumu dalītās vākšanas punkti Babītes un Salas pagastos tiek likvidēti.  

Ikvienam ir iespēja atkritumus šķirot un nodot apsaimniekotājam savās mājās regulāri pēc grafika. Gan pareizi sašķirotu iepakojumu (plastmasas taru, kartonu, skārdenes, stikla taru) savākšanu, gan konteinerus vai speciālās somas šķirošanai atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas.  

Aicinām sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šķirotu atkritumu izvešanas grafiku, konteineru izvietošanu! 

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde