Iedzīvotāji nodevuši ievērojamu apjomu bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu

08.12.2023.

Oktobrī un novembrī pašvaldības organizētajās lapu savākšanas vietās Tīrainē, Jaunmārupē un Piņķos novada iedzīvotāji bez maksas nodevuši ievērojamu apjomu bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu.

 

Šoruden iedzīvotāji Mārupes pagastā (Tīrainē un Jaunmārupē) nodeva 40,42 tonnas lapu, kas nogādātas atkritumu poligona “Getliņi” bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcā.

 

Savukārt pašvaldības dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā Babītes pagastā (Piņķos, nekustamajā īpašumā “Notekas”), iedzīvotāji nogādājuši 260 m3 lapu un augu atlieku un 80 m3 zaru no saviem īpašumiem.

 

Salīdzinot ar pagājušā gada rudeni, 2023. gada nogalē nodotais bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums ir palielinājies, īpaši Piņķos nodotais lapu apjoms, kas ir pieaudzis divas reizes.

 

Lapu nogādāšanu uz atkritumu poligonu “Getliņi” apmaksā Mārupes novada pašvaldība, un šogad tā izmaksājusi 8 555 eiro. Arī “Notekās” Mārupes novada pašvaldība lapu kompostēšanu veic par saviem budžeta līdzekļiem, kas ietver traktortehnikas nomu stirpu veidošanai, jaukšanai, kā arī cilvēkresursus.

 

Paldies iedzīvotājiem par izrādīto interesi!

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde