Lapsas

Tagadējā Lapsu ciemā pirmās mājas tika celtas pēc Rīgas pilsētas iniciatīvas 19. gs. vidū, jo 1834. gadā apkārtnes mežos 7 nedēļas plosījās ugunsgrēks, un Rīgas pilsētas zaudēja milzīgas mežu teritorijas. Tāpat 1868. gadā visā Baltijā pieturējās milzu sausums, lietus nelija no agra pavasara līdz septembrim.  Apkārtnē 4 mēnešus dega meži, ka nevarēja saredzēt pat sauli un bija grūti elpot pat Rīgā. Šie visi apstākļi (regulāra mežu degšana un tīša aizdedzināšana) Rīgas pilsētas mežu pārvaldītājiem 19. gadsimta vidū lika nomaļajā meža nostūrī izveidot jaunas mežsargu mājas ar piesaistītām apgaitām. Tā tapa Bataru, Lapsu, Amolu, Cenu (Antiņu), Kaupu apgaitas.

  1. gadā, Vācu okupācijas laikā, Jēkabs Bukults Lapsu mājās izveidoja modernāko tīršķirnes vistu kūti. Tur darbojās divi elektriskie inkubatori, kas vienlaikus spēja inkubēt 7020 olas. J. Bukults specializējās Leghornas vistu pavairošanā – Leghornas vistas ir sena, populāra šķirne Latvijā.

Mārtiņš Meņģelis ilgus gadus bijis Bataru apgaitas mežzinis, 1954. gadā apbalvots ar Vissavienības lauksaimniecības izstādes medaļām un bijis viens no tiem, kas sekmīgi apmežojot mežus, nodrošinājis, lai Tīreļu mežniecībai tiktu no PSRS mežu departamenta bez atlīdzības iedalīta automašīna.

1950 – to gadu sākumā uz Lapsu un Amolu saimniecību bāzes tika izveidota Lauksaimniecības ministrijas palīgsaimniecība, bet 1957. gadā to kā palīgsaimniecību pārņēma Bulduru dārzkopības tehnikums, 1964. gadā teritoriju pievienoja Bulduru sovhoztehnikumam.

  1. gados Lapsu apkārtnē izveidoja bišu dravu, no kuras ieguva ne tikai medu – tās primārā funkcija bija apputeksnēt sarkanā āboliņa laukus sēklas iegūšanai sovhoztehnikuma «Bulduri» vajadzībām. Ilgus gadus par dravnieku strādāja Andris Kārkliņš.

Jāatzīmē, ka līdz pat 20.gs. 90. gadu beigām tagadējais Lapsu ciems bija reti apdzīvots un lielā meža teritorijā bija uzbūvēti 3 māju puduri : Bataru, Lapsu un Amolu.

Pašreizējā Lapsu plašā apbūve izveidojusies 2000. gadu beigās kā savrupmāju ciems.

Lapsās darbojas vienīgā Babītes novadā senjoru rezidence, kas ir alternatīva tradicionālajam pansionātam.

2021. gada sākumā Lapsās dzīvesvietu deklarējuši 462 iedzīvotāji.

Par godu Lapsām 2020. gada 19. septembrī akcijas “Katram Babītes novada ciemam savu #Laimeskoku!” laikā pie Piņķu ūdenskrātuves iestādīta sarkanā kļava (lat. nos. – acer rubrum).

(Informācija sagatavota 2020. gada nogalē).

Informācija sadaļā atjaunota 09.08.2021.