Kultūra

Tulkotāja Silvija Brice viesojās Mārupes novada bibliotēkā

11.04.2024.

10. aprīlī Mārupes novada bibliotēkā lasītājiem bija brīnišķīga iespēja tikties ar tulkotāju, redaktori un grāmatas “Baigās piezīmes” autori Silviju Brici. Tulkotāju intervēja Mārupes novada bibliotēkas vadītāja Ilze Aizsila.

Sarunā atklājās, ka Silvija Brice ir iztulkojusi vairāk nekā divi simti grāmatu, pārsvarā no vācu un angļu valodas, dažas arī no poļu valodas. Laika posmā no 2002. līdz 2021. gadam par daiļliteratūras tulkojumiem saņēmusi Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balvu, trīs Latvijas Literatūras gada balvas, Atzinības krustu, Kultūras ministrijas Atzinības rakstu un divas Dzintara Soduma balvas.

Savā laikā Latvijas Universitātē studējusi ģermāņu valodas, bet pastiprināti interesējusies un mācījusies arī franču un itāļu valodas. No tulkotājas uzzinājām, ka pirmā interese tulkot radusies jau 5. klasē, kad no vācu valodas pārtulkojusi nelielu ludziņu. Silvija Brice uzskata, ka labam tulkotājam ir jābūt labai valodas izjūtai, jājūt valodas melodija, jāiedziļinās kultūras un vēstures aspektos, reizēm jākontaktējas ar rakstnieku, lai precizētu rakstnieka domu.

Silvijas Brices biežāk tulkotie rakstnieki - G. Grass, S. Rušdi, F. Kafka, H. Hese, V. Vulfa, M. Atvuda, K. Atkinsone u. c. Tulkojusi arī vairākus fundamentālus vēstures pētījumus, bet pašai labāk patīk daiļliteratūras tulkošana. Uzzinājām par dažādām tulkotāja darba niansēm.

Silvija Brice strādā kā tulkotāja apgādā “Zvaigzne ABC” un turpina iepazīstināt latviešu lasītājus ar svešzemju literatūru. 

Sarunas ieraksts pieejams facebook.com/marupesnovadabiblioteka ziņu joslā. 

Sieviete gaišiem matiem, brillēm un ziediem rokās pie dzeltenas sienas ar gleznām

Sieviete gaišiem matiem, brillēm un ziediem rokās un otra sieviete baltā bikškostīmā pie dzeltenas sienas ar gleznām