PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES: Šodien 10:00 tiek atvērta pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes pamatskolā

16.06.2022.

Plakāts

 

PIETEIKŠANĀS NOMETNEI BEIGUSIES. Arī šoreiz visas 30 vietas tika rezervētas nepilnu 2 minūšu laikā. Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

 

ŠĪS DIENAS LAIKĀ VISI VECĀKI, KURU PIETEIKUMI SAŅEMTI, TIKS INFORMĒTI E-PASTĀ PAR BĒRNA UZŅEMŠANU NOMETNĒ VAI IEKĻAUŠANU GAIDĪTĀJU RIDNĀ.

 

Šajā gadā plānotas vēl divas veselības veicināšanas nometnes skolēnu rudens brīvlaikā - oktobrī. Informācija tiks publicēta www.marupe.lv. 

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Veselībai  un attīstībai” aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni Mārupes pamatskolā.

Laiks: 5 (piecas) darba dienas no 2022. gada 27.jūnija līdz 2022. gada 1.jūlijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Vieta: Mārupes pamatskolas iekštelpas un ārtelpas, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV - 2167.

Organizators: Biedrība “Veselībai un attīstībai”. 

Nometnes mērķis:

Nodrošināt novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši liegtas un negatīvi ietekmēja bērnu garīgo un fizisko veselību, papildus apgūstot zināšanas ar veselību saistītos jautājumos, tādejādi veicinot ikdienas paradumus dzīvot veselīgāk.

Dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits: 30 bērni.

Piesaki dalību, aizpildot elektronisku pieteikuma formu šeit (no plkst. 10:00):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IMU1cPL9w0ii-YGvVS1BZe4myTk-xo5Gqph9J2rXj-pUMkxON01ZTzNMWks0SFo0NjZGSzhMNkE2Si4u

Iespēja pieteikties tiks slēgta, tiklīdz būs pieteikts maksimālais dalībnieku skaits – 30 (+ 5 rezervisti).

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā. Ja Jūsu bērns ir gaidītāju rindā, par to tiksiet informēti.

Dalība nometnē ir bez maksas. To 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” ietvaros šajā gadā tiks organizētas 4 nometnes (3 vasaras mēnešos un 1 rudenī). Seko informācijai www.marupe.lv.