Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

27.04.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 18.04.2016-24.04.2016.

ATGĀDINĀJUMS!

Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

 

No 2016.gada 1.jūlija visiem suņiem, kuri līdz šim laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs jābūt reģistrētiem vienotajā mājas dzīvnieku datu bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, pret trakumsērgu. Suņu īpašnieki, kas nebūs veikuši augstāk noteiktos pasākumu tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc LAPK 107.panta.

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 7.punkta  prasībām, aicinām sakopt piederošo īpašumu teritorijā esošos novadgrāvjus, izcērtot tajos esošos krūmus un kokus, kuru celma diametrs mazāks par 12 cm.

 

18.04.2016. plkst. 17:08 tika saņemts izsaukums uz Kārkliņu ielu, Jaunmārupē, sakarā ar to, ka kādai personai iekodis suns. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. No personas pieņemts iesniegums, izsniegts lēmums par tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšanu. Noskaidrots suņa īpašnieks. Uzsākta administratīvā lietvedība.

18.04.2016. plkst. 22:06 tika saņemts izsaukumsuz Lielo ielu, Mārupē, kur kādā daudzdzīvokļu mājas pazemes autostāvvietā kādā  automašīnā sēž persona, iespējams, alkohola reibuma stāvoklī un  nepārtraukti  darbina dzinēju, tādējādi radot piedūmojumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka  automašīnai ir radies tehnisks bojājums dzesēšanas sistēmā, līdz ar ko pazemes autostāvvietā  nav radies piedūmojums, bet ir izplūduši tvaiki. Alkohola reibums un administratīva rakstura pārkāpumi netika konstatēti.

20.04.2016. plkst. 20:25 tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, sakarā ar to , ka pie daudzdzīvokļu mājas uz ielas guļ persona. Nekavējoties ierodoties  notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

20.04.2016. plkst. 23:56 tika saņemts izsaukums uz Gaujas ielu, Mārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Pēc preventīva rakstura pārrunām, kuru laikā personas tika brīdinātas par atbildību, kas var iestāties par naktsmiera traucēšanu,  konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika konstatēti.

21.04.2016. plkst.15:20 tika saņemts izsaukums uz Mazo Spulgu ielu, sakarā ar konfliktu starp kaimiņiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā izskaidrotas personu tiesības un pienākumi. Pieņemts iesniegums par smēķēšanu neatļautā vietā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

21.04.2016. plkst. 21:41 tika saņemts izsaukums uz Liliju ielu, Mārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar personām tika veiktas pārrunas, kuru laikā izskaidrotas personu tiesības un pienākumi. Konflikts tika atrisināts uz vietas, tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

22.04.2016. plkst. 00:37 tika saņemts izsaukums uz sporta laukumu Gerberu ielā, Mārupē, kur personas spēlē bumbu, tādējādi traucējot nakts mieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika sastaptas divas personas, kuras tika iepazīstinātas ar sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumiem, kur noteikts tā darbības laiks līdz plkst.23:00. Personas atstāja sporta laukuma teritoriju.

23.04.2016. plkst. 22:28 tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, sakarā ar konfliktu par transportlīdzekļu novietošanu stāvvietā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots,ka konflikta laikā iespējams vienai personai  nodarīti miesas bojājumi.  Personām izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi.No personas tika pieņemts iesniegums un izsniegts lēmums par tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšanu. Uzsākta administratīvā lietvedība.

23.04.2016. plkst 23:20 tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, kur kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā kāda persona dauzās un neadekvāti uzvedās.  Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai ir nodarīti miesas bojājumi un atņemtas personiskās mantas.  Persona norādīja uz personu, kas to ir izdarījusi.  Nekavējoties tika izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība, kas nolēma personu hospitalizēt. Iespējamā vainīgā persona tika aizturēta un nodota Valsts policijas Olaines iecirkņa darbiniekiem tālāku procesuālo darbību veikšanai.

24.04.2016. plkst. 01:49 tika saņemts izsaukums uz Zeltrītu ielu, Mārupē,  kur kādā dzīvoklī skaļi tiek atskaņota mūzika, kas traucē nakts mieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Pēc policijas darbinieku aizrādījumiem mūzikas atskaņošana tika pārtraukta. Vērsties policijā ar rakstisku iesniegumu, neviena persona nevēlējās. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

Laika posmā no 18.aprīļa - 24. aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja  7 administratīvā pārkāpuma protokolus.

 • Pēc LAPK 149. 12 panta 1. daļas (Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu) – 1;
 • Pēc LAPK 149.28 1. un 2.daļas (Par tādas prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301.ceļa zīmi) – 2;
 • Pēc LAPK 149. 28panta 2.daļas  (Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) - 1
 • Pēc LAPK 171. panta 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 1;
 • Pēc LAPK 173. Panta 1. nn 3.daļas (Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu) –2;
 • Pēc LAPK 42.1 panta 1.daļas (Par smēķēšanu neatļautā vietā) – 1;

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

 • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
 • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
 • Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223