Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas"

Mārupe mūsu mājas 2022

Atbalsts iedzīvotāju ideju īstenošanai

Katru gadu pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt savas idejas dzīves vides uzlabošanai novadā. Ikviens novadnieks var savu ideju sagatavot kā projektu atbilstoši nolikumam un iesniegt konkursā, lai iegūtu finansējumu idejas īstenošanai.

Mārupes novadā kopš 2016.gada norisinās konkurss “Mārupe – mūsu mājas”, kura ietvaros atbalstīti jau 46 projekti. Savukārt bijušā Babītes novadā kopš 2018.gada rīkots konkurss   «Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā», kurā sniegts atbalsts 24 projektiem.  

Rīkojot kultūras, tradīciju kopšanas, sporta vai izglītības aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem iedzīvotāji jau vairākus gadus veicina sabiedriski aktīvas vides veidošanos novadā.

Uz finansējumu konkursā var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta, vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

 

Ilze Kamoliņa

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: 67914377
E-pasts: ilze.kamolina@marupe.lv.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 19.04.2022.