Pakalpojumi

Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Mirušās personas piederīgajam personīgi jāvēršas Dzimtsarakstu nodaļā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona veic ierakstu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma apraksts

Par personas  miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsaraksta nodaļas amatpersona reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada dome, Dzimtsarakstu nodaļa, 2.stāvs 2-8.kab.
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878

e-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv

 

 

 

 

 


 

Termiņš
Iesniedzējs pakalpojumu saņem tajā pašā dienā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Mirušās personas personu apliecinošs dokuments/i (pase un/vai  personas apliecība)- jāiesniedz oriģināls (ja ir iespējams);
2. Pieteicēja personu apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls;
3. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotas medicīnas apliecības par nāves cēloni – jāiesniedz oriģināls;
4.Tiesas sprieduma par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu – jāiesniedz oriģināls;
5. Reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.