Pakalpojumi

Iedzīvotāju konsultēšana izglītības jautājumos

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Konsultācijas iespējams saņemt:

1. klātienē, iepriekš piesakoties pa tālr. 26678608 vai 25448489;

2. elektroniski, iesūtot jautājumu uz e-pastu sarmite.antina@marupe.lv vai elita.lecko@marupe.lv.

Atbildes tiek sniegtas termiņā līdz 2 nedēļām.

Pakalpojuma apraksts

Konsultācijas tiek sniegtas jautājumos, kas saistīti ar izglītības iegūšanas iespējām Mārupes novadā, par izglītības procesa norisi pašvaldības izglītības iestādēs, par iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, iegūstot izglītību privātajās izglītības iestādēs vai pie privātā pakalpojumu sniedzēja, izglītības iestāžu darbības atbilstība normatīvajiem aktiem. Konsultācijas jaunatnes lietu jomā, karjerizglītības jomā, neformālās, kā arī mūžizglītības iespējas pašvaldībā, u.c.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Nav

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

E-pasts

elita.lecko@marupe.lv;

sarmite.antina@marupe.lv;

dagnija.rjapolova@marupe.lv

Pasts

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

Telefons

26678608, 25448489

Termiņš
10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav