Sākot ar jauno mācību gadu, Mārupes Sporta centra nodarbībām būs vecāku līdzmaksājums

04.09.2017.

Pēdējos gados strauji pieaudzis Mārupes Sporta centra audzēkņu skaits, pagājušajā mācību gadā tam sasniedzot jau nepilnu tūkstoti. Lai spētu arī turpmāk nodrošināt kvalitatīvu treniņu procesu, pieņemts lēmums par ikmēneša vecāku līdzmaksājumu sporta nodarbībām.

Ierosinājums noteikt vecāku līdzfinansējumu Mārupes sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem sākotnēji tika izteikts Sporta konsultatīvās padomes sēdē, savukārt Mārupes novada Dome par to lēmusi 30.augusta domes sēdē.

Saskaņā ar Domes lēmumu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī.

Domes lēmums paredz arī pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no līdzmaksājuma vairākām audzēkņu grupām.

No līdzmaksājuma atbrīvoti:

 • Trūcīgas un maznodrošinātas personas;
 • Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
 • Mārupes novada sporta centra audzēkņi, kuri apmeklē sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupas, sākot ar MT7grupu;
 • Mārupes novada sporta centra audzēkņi, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas jauniešu izlases komandas (sākot no U14) kandidāti;
 • Bērni invalīdi.

Līdzfinansējums samazināts:

 • 50% – audzēknim, kura brālis vai māsa apgūst vienu interešu izglītības apakšprogrammu, maksājot par pakalpojumu līdzfinansējumu pilnā apmērā;
 • 100 % audzēknim no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, kā trešajam vai nākamajam bērnam ģimenē.

Ja ģimenē ir divi vai vairāk bērni, kuri apmeklē sporta nodarbības, par pirmo bērnu jāmaksā līdzfinansējums pilnā apmērā, par otro bērnu būs 50% līdzmaksājuma samazinājums, savukārt, trešajam un nākamajiem bērniem sporta nodarbības būs bez maksas.

Lai saņemtu atbrīvojumu no līdzmaksājuma vai atvieglojumus, audzēknim vai viņa likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz Mārupes novada Sporta centrā rakstisks iesniegums, pievienojot iesniegumā norādītā atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas apliecinošu dokumentu. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas fakta apliecināšana ir Mārupes novada Sporta centra kompetencē vai šo faktu apliecinošā dokumenta izdevējiestāde ir kāda cita Mārupes novada domes dibinātā iestāde vai tās struktūrvienība, iesniegumā atsevišķi ir norādāms šis apstāklis, un pats dokuments nav pievienojams.

Līdzmaksājumu vecāki varēs veikt uz atsevišķa līguma pamata, kuru slēgs Mārupes novada Sporta centrs un audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis

Ja persona attaisnoti – veselības stāvokļa dēļ, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu, nebūs apmeklējusi nodarbības un kavējuma periods būs ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu tiks veikts līdzfinansējuma pārrēķins.

Mārupes Sporta centrs piedāvā apmeklēt nodarbības:

 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)

Paralēli tam, Mārupes novada Dome, īstenojot 2017./2018.m.g. interešu izglītības programmu slidošanā, nodrošina bezmaksas slidošanas apmācības nodarbības Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu 4.klašu audzēkņiem.

Mācību gada 1.semestrī slidošanas nodarbības notiks Jaunmārupes pamatskolas 4.klašu audzēkņiem, savukārt 2.semestrī – Mārupes pamatskolas, Mārupes vidusskolas un Skultes sākumskolas audzēkņiem.