Noskaidroti aptaujas “Cik liela ir TAVA pēda*?” dalībnieku izlozes rezultāti

01.04.2021.

No 8.marta līdz 28.martam norisinājās aptauja, lai noskaidrotu mārupiešu ikdienas paradumus un to, cik “zaļi” mēs esam. Paldies mārupiešiem, kuri piedalījās aptaujā!

aptaujas vizuālis

Mēs, mārupieši, varam būt lepni gan ar mežiem, gan purviem, gan ar savu "zaļo domāšanu", mājsaimniecībās plaši izmantojot atjaunojamos energoresursus - saules paneļus, kolektorus, siltumsūkņus u.c.  Tomēr, lai uzzinātu vairāk par ikdienas paradumiem, veicām nelielu aptauju. Kopā aptaujā piedalījušies vairāk kā 350 respondenti. Aptaujas dati šobrīd tiek apkopoti un tuvākajā laikā tiks publicēti rezultāti un noskaidrosim, cik liela ir mūsu “pēda*”.

Šodien, 31. martā, izlozējām 10 aptaujas dalībniekus, kuri saņems pārsteiguma balvas no Mārupes novada domes. Ar uzvarētājiem sazināsimies privāti e-pastā!

Uzvarētājus noskaidrojām nejaušas izlases kārtībā, izmantojot tiešsaistes izlozes rīku.

Dāvanas no Mārupes novada domes saņems:

olga.stal….@inbox.lv; dagnija.la....@gmail.com; anita..@inbox.lv; gundega.r…@gmail.com; oskar..@gmail.com; i.str…@inbox.lv; liga.sn….@inbox.lv; ban…@inbox.lv; dace….@inbox.lv; papsa……@gmail.com

* pēda - šeit kā dzīvesveida un paradumu ietekme uz vidi