Atklātas Uzņēmēju dienas 2022

06.09.2022.

5. septembrī ar “Neformālām brokastīm ar pašvaldības vadību” atklātas “Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2022”. Pasākumā piedalījās Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, vietnieks Mārtiņš Bojārs, izpilddirektors Kristaps Ločs, izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, pārstāvji no biedrībām "Pierīgas Partnerība", "Biznesa Vēstniecība" un "Mārupes uzņēmēji" , Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes, starptautiskās lidostas "Rīga", novada uzņēmēji un citi.

Pasākumu ar prezentāciju par uzņēmējiem aktuālām tēmām atklāja Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, par tuvākiem un tālākiem attīstības plāniem klātesošajiem stāstīja VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

“Neformālo brokastu ar pašvaldības vadību” laikā svinīgi parakstīts Mārupes novada pašvaldības un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” sadarbības memorands, kas apliecina abu pušu turpmāko sadarbību ar mērķi uzlabot vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgi strādājot pie savstarpējās sadarbības projektu īstenošanas un atbalstot dažādas pašvaldības aktivitātes.

"Uzņēmēju dienas" Mārupes novadā notiek jau sesto gadu, tās tiek organizētas ar mērķi atbalstīt Mārupes novada uzņēmējus un veicināt uzņēmējdarbības nozares attīstību.

Ar “Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2022” programmu aicinām iepazīties šeit: https://www.marupe.lv/lv/uznemejudienas2022

Uz tikšanos nākamajos pasākumos!

UD

ud

ud

ud

ud

ud