Apstiprinātas piecas novada iedzīvotāju 2022.gada līdzdalības budžetā izvirzītās idejas

05.01.2023.

2022.gada 28.decembrī Mārupes novada pašvaldības dome apstiprināja piecas iedzīvotāju līdzdalības budžeta ideju konkursā iesniegtās projektu idejas, kuras balsojumā saņēma vislielāko sabiedrības atbalstu. 

 

Lai veicinātu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību novada attīstības jautājumos, 2022.gadā Mārupes novada pašvaldība uzsāka līdzdalības budžeta ideju konkursa īstenošanu. Tā ietvaros iedzīvotāji iesniedza 28 ierosinājumus, no kuriem 16 idejas tika nodotas sabiedrības balsojumam (ar balsojumam iesniegtajām idejām var iepazīties šeit).  

Kopumā balsojumā piedalījās un par teritorijas attīstības idejām balsoja 1130 Mārupes novada iedzīvotāji.

Vislielāko sabiedrības atbalstu ieguvušas šādas idejas:

  1. Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4 (273 balsis);
  2. Gājēju ceļa izbūve pār dzelzceļu Rīga – Jelgava pie Jelgavas ceļa (167 balsis)
  3. Rotaļu laukuma izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas (160 balsis);
  4. Bērnu laukuma "Krēsliņi" Spuņciemā atjaunošana (152 balsis);
  5. Babītes ezera Dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrāde (58 balsis).

Proporcionāli iedzīvotāju skaitam apkaimē visaktīvākie balsotāji bijuši Salas apkaimes iedzīvotāju vidū, Tīraines apkaimē, Dzilnuciema un Tēriņu apkaimē.

Pašvaldība līdzdalības budžeta ideju realizēšanai ir paredzējusi 250 000,00 eiro no 2023.gada budžeta līdzekļiem, plānojot vienas idejas īstenošanai 50 000 eiro. Šī gada janvārī pašvaldība uzsāk darbu pie projektu ideju īstenošanas. Projekti jāīsteno divu gadu laikā no pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas dienas.

Attīstības un plānošanas nodaļa

līdzdalība