Sports

35 km Veselības sporta nedēļā

22.11.2021.

Veselības Sporta nedēļa

Veselības nedēļai veltītie pasākumi norisinās vairākās Eiropas valstīs. Diemžēl, sakarā ar Covid-19, ne visās valstīs pasākumi var notikt vienlaicīgi. Bet kopumā arī Covid-19 epidēmijas laikā tiešsaistes un klātienes MOVE Week pasākumos piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku no Eiropas valstīm, kā arī septembrī MOVE Week tika rīkota Latīņamerikā.

“Latvijas Veselības sporta nedēļa 2021” tiek organizēta, lai:

1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem;

2) piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

 

NOLIKUMS

35 km