Sabiedrība

Biedrība “Zaļā vide”

Adrese: Grāvkalnu iela 38-2, Mārupe, Mārupes novads
Tālrunis: 29431142
E-pasts:zalavide@e-apollo.lv
Weblapa:www.draugiem.lv/zalavide
Valdes priekšsēdētājs: Raivis Šķērstens

Biedrība „Zaļā vide” ir sabiedriskā organizācija, kas dibināta 2011.gadā. Biedrības darbības mērķis ir vides un dabas aizsardzība, atjaunojamo energoresursu izmantošanas popularizēšana, izskaidrot energoefektivitātes pasākumu ieguvumus, veicināt iedzīvotājiem drošumspēju, izmantojot ilgtspējīgas vides uzlabošanas pasākumu instrumentus.

Biedrības darbības uzdevumi ir sekojoši:

  • nodrošināt efektīvu sabiedrības līdzdalību un atklātību ar vidi saistītu jautājumu risināšanā;
  • paaugstināt sabiedrības izpratni un informētību par vides saglabāšanas nepieciešamību;
  • veicināt videi draudzīgu atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Kopš 2011.gada nogales biedrība piedalās Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) konsultatīvajā padomē gan vides projektu vērtēšanas kritēriju izveidē, gan vides projektu izvērtēšanā.

2012.gadā biedrība ir uzsākusi sadarbību ar Mārupes novada skolām, lai vecāko klašu skolniekiem sniegtu papildus informāciju par ilgtspējīgas vides veidošanu, energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību un dažādu atjaunojamo energoresursu iekārtu izmantošanas iespējām.

Informācija sadaļā atjaunota 03.01.2018.