Pakalpojumi

Psihologa pakalpojums sociālajā dienestā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāvēršas pie sociālā darbinieka, lai saņemtu norīkojumu pie psihologa un vienotos par pirmo tikšanās reizi ar speciālistu, kurš noteiks konsultāciju skaitu un ilgumu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Sociālā dienesta psiholoģisks atbalsts klientiem,  kuriem  ir  grūtības  rast risinājumus kādā no dzīves jomām, bet kuri vēlas mainīt savu dzīvi, taču nespēj to uzsākt, jo nezina kā to labāk darīt. Psihologs skatās uz klienta problēmu it kā no malas, tādējādi spējot to objektīvāk izvērtēt, jo viņš nav iesaistīts  klienta  ikdienas  situācijā. Klients  pats  nosaka  mērķi,  ko  viņš konsultāciju  rezultātā  grib  sasniegt.  Klientam  tiek  garantēta  pilnīga konfidencialitāte saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Sociālā dienesta nolikums.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869, 26467993)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735, 26182588)

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599, 27851877)

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālā dienesta nosūtījums.