Pakalpojumi

Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu un norādītos dokumentus.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         


Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pārskaitījums pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojuma apraksts

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:
1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 
Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi.
Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Veidlapas
Iesniegums(21.52 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Bāriņtiesas lēmums un līgums. 
Vēršoties atkārtoti, atskaite par izlietotajiem līdzekļiem.