Fakti: Latvijas atbalsts Ukrainai kopš Putina režīma kara sākuma

06.04.2022.

Laikā, kad Krievija jau otro mēnesi veic neprovocētu, brutālu karadarbību Ukrainā, Latvija sniedz visu iespējamo politisko, finansiālo, militāro un humanitāro atbalstu Ukrainai, tostarp uzņemot Latvijā no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Aicinām aplūkot Latvijas atbalsta apkopojumu (2022. gada 24. februāris - 4.aprīlis).

Atbalsts Latvijā 

 • Līdz 4. aprīlim 11 906 Ukrainas civiliedzīvotāji ir saņēmuši uzturēšanās dokumentus ar tiesībām uz nodarbinātību un 7 267 ir izmitināti Latvijas pašvaldībās.
 • Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz uz laiku visiem kara bēgļiem no Ukrainas tādas pašas iespējas un tiesības uz pakalpojumiem kā Latvijas iedzīvotājiem. Ukrainas civiliedzīvotāji tiks reģistrēti Fizisko personu reģistrā kā pagaidu aizsardzības saņēmēji un viņiem tiks piešķirts personas kods.
 • Atbalstu ukraiņiem Latvijā koordinē valsts pārvalde, pašvaldības, uzņēmumi un nevalstiskais sektors. Pieteikt atbalstu vai meklēt palīdzību var mājaslapā https://www.palidziukrainai.lv
 • Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina vienotā informatīvā tālruņa 27 380 380 darbu. Zvanu centrs informē par pieejamo atbalstu visā valsts teritorijā. Tas strādā 24/7 režīmā latviešu, krievu un ukraiņu valodās. Kopš 2. marta apkalpoti vairāk nekā 10 000 zvanu.
 • Iedzīvotāji un uzņēmumi jau ziedojuši vairāk nekā 6,6 miljonus eiro platformā Ziedot.lv. No tiem izlietoti jau 5,9 miljoni eiro, un tie izmantoti palīdzībai Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēkiem, humānajai palīdzībai Ukrainas pašvaldībām, Ukrainas kara bēgļiem Latvijā (veikalu dāvanu kartes, pirmās nepieciešamības preces, u.c.).
 • Vairāk nekā tūkstotis uzņēmumu pauduši gatavību sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Tostarp vairāk nekā 800 uzņēmumu iesnieguši informāciju par vairāk nekā 7 000 vakancēm, ko piedāvāt Ukrainas iedzīvotājiem. Informācija uzņēmējiem, kas vēlas nodrošināt humāno palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem (vairāk: Palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem | Ekonomikas ministrija).
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā uzsāk darba tiesiskās attiecības, NVA izmaksā vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro. Lai saņemtu pabalstu, mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā Latvijā jāiesniedz iesniegums. Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv).
 • Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) un Aktīvo iedzīvotāju fonds sniedz finansiālu atbalstu Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistās Ukrainas atbalstīšanā. Projektu konkursu ietvaros var saņemt atbalstu līdz 10 000 eiro Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaistei, piketu un demonstrāciju organizēšanai un norisei, brīvprātīgā darba koordinēšanai, finansējuma vākšanas kampaņām, interešu pārstāvības aktivitātēm un citām pilsoniski aktīvām darbībām.
 • SIF īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros izsniedz pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.
 • SIF piesaistīs 250 sociālos mentorus, lai visā Latvijas teritorijā sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem ikdienas situāciju risināšanā. Sociālā mentora pakalpojums paredzēts aptuveni 7 000 Ukrainas iedzīvotājiem.
 • Ukrainas bērni Latvijā var turpināt iepriekš uzsāktu pirmsskolas, pamata un profesionālās vidējās izglītības, kā arī profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi informāciju par palīdzības iespējām Ukrainas iedzīvotājiem, par izglītības iespējām ukraiņu bērniem, kā arī par mācību materiāliem un speciālistu ieteikumiem, kā runāt par karu skolās un kur var saņemt psiholoģisko palīdzību (vairāk: Atbalsts nedrošā brīdī | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)).
 • Valstī ir nodrošinātas bezmaksas latviešu valodas apmācības pieaugušajiem iespējami tuvu to dzīvesvietai.
 • Latvijā ir nodrošināta iespēja TV un radio ziņas skatīties un klausīties ukraiņu valodā, tai skaitā bezmaksas virszemes TV apraidē Ukrainas kanāls “Ukraina 24”. Bēgļi no Ukrainas var bez maksas apmeklēt valsts muzejus.
 • Kultūras ministrija apkopojusi informāciju par kultūras norisēm Ukrainas atbalstam: Atbalsts Ukrainai / Підтримка України | Kultūras ministrija (km.gov.lv).
 • Valsts darba inspekcija publicējusi informāciju par Ukrainas iedzīvotāju nodarbinātību: Par Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanu (LV-UKR-RUS) | Valsts darba inspekcija (vdi.gov.lv)
 • 4. martā uz Rīgu evakuējās Ukrainas vēstniecība Maskavā pēc tam, kad tika pārtrauktas Ukrainas-Krievijas diplomātiskās attiecības.

 

Atbalsts Ukrainā

 • Aizsardzības ministrija nogādājusi palīdzības kravas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, tai skaitā individuālo ekipējumu un munīciju. Sūtījumu nogādāšanu organizē Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, tajā iekļauts Nacionālo bruņoto spēku ziedotais individuālais ekipējums Ukrainas karavīriem. Ukrainā plānots nogādāt arī liela apjoma munīcijas sūtījumus.
 • Ukrainai piegādāti vairāki desmiti tonnu ar graudu pārstrādes produktiem (miltiem, makaroniem, putraimiem u.c.), piena produktiem, zivju konserviem, maizi, dārzeņu pārstrādes produktiem, ūdeni, olām u.c. Pēc Zemkopības ministrijas aicinājuma lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotājiem ziedot pārtikas produktus Ukrainas iedzīvotājiem, ir atsaukušies 26 uzņēmumi. Kravu piegādes Ukrainas iedzīvotājiem Ukrainā, kā arī Ukrainas bēgļiem Latvijā tiek koordinētas sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, VUGD un labdarības organizācijām.
 • Latvija iemaksās 1,2 miljonus eiro Eiropas Miera mehānismā, pamatojoties uz pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē pieņemto lēmumu par ieroču piegādi trešajai valstij.
 • Pēc Ārlietu ministrijas ierosinājuma un valdības lēmuma 1,2 miljoni eiro no valsts budžeta tiks novirzīti operatīvās palīdzības sniegšanai Ukrainai, atbildot Ukrainas valdības palīdzības lūgumiem. Šī summa tiks izmantota, lai Latvija varētu nekavējoties lemt par iemaksām starptautiskajās organizācijās humānās palīdzības sniegšanai Ukrainai, nodrošināt Ukrainas karavīru un viņu ģimeņu rehabilitāciju Latvijā, palīdzēt ārkārtas situācijās nonākušiem Ukrainas institūciju pārstāvjiem, sniegt nepieciešamo atbalstu Ukrainas neatkarīgajiem medijiem un žurnālistiem.
 • 1. martā Ministru kabinets apstiprināja Latvijas nacionālo pozīciju, atbalstot Ukrainas dalību ES un kandidātvalsts statusa piešķiršanu. 10. martā Parīzē, Francijā, ES valstu un valdību vadītāji vienojās stiprināt Ukrainas eirointegrācijas procesus un atvērt durvis Ukrainas dalībai ES.
 • 8. martā Ministru kabinetā apstiprināts Finanšu ministrijas pieprasījums 5 miljonu eiro apmērā granta iemaksai Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas trasta fondā Ukrainas atbalstam (Pasaules Banka).

Avots: Valsts kanceleja