Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

21.07.2021.

Laika posmā no 1. jūlija līdz 15. jūlijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 94 izsaukumus.

  • Laika posmā no 1. jūlija līdz 15. jūlijam pašvaldības policija ir pārbaudījusi 117 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 32 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 19 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

04.07.2021. plkst. 19:15 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur NMP darbiniekiem nepieciešama palīdzība agresīvas personas nogādāšanai ārstniecības iestādē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā Pašvaldības policijas darbinieki sniedza atbalstu personas nogādāšanai ārstniecības iestādē. 

06.07.2021. plkst. 22:47 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē kādā īpašumā no kanalizācijas sistēmas neattīrīti ūdeņi tiek novadīti augsnē radot piesārņojumu un nepatīkamu smaku. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Par notikušo Pašvaldības policijā tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Vainīgā persona tiks saukta pie administratīvās atbildības.

07.07.2021. plkst. 09:01 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādai personai iespējams ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, iespējams garīgu veselības traucējumu dēļ. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Uz notikuma vietu tika izsaukti NMP darbinieki, kuri pēc personas apskates pieņēma lēmumu to hospitalizēt. 

07.07.2021. plkst. 23:27 tika saņemta informācija, ka kādā īpašumā Jaunmārupē notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Konflikts notika starp vīru un sievu par īpašumu. Konflikta laikā sieviete ar virtuves priekšmeta palīdzību vīrietim nodarīja miesas bojājumus, kā rezultātā bija nepieciešama mediķu iesaistīšana. Pēc preventīva rakstura pārrunu veikšanu ar iesaistītajām personām konflikts tika atrisināts uz vietas. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegt iesniegumu nevēlējās. Persona tika brīdināta par atbildību, kura var iestāties par miesas bojājumu nodarīšanu un naktsmiera traucēšanu. 

15.07.2021. plkst. 21:56 Patrulēšanas laikā Mārupē, Daugavas ielā tika ievērota persona, kura pārvietojas pa ielas braucamo daļu apdraudot savu un satiksmes drošību. Kustības bija nekoordinētas, kas liecināja ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Pie pārbaudes aizdomas apstiprinājās. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Laika posmā no 1. jūlija līdz 15. jūlijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 23 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 2;
  • Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1;
  • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 10;
  • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 1;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 4; 
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 5.