Vēl līdz 28. septembrim vari iesniegt savu biznesa ideju grantu konkursā (ie)dvesma

20.09.2023.

 No 1. līdz 28. septembrim gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori aicināti iesniegt savus pieteikumus grantu konkursā (ie)dvesma, ko jau septīto gadu īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadiem ar mērķi veicināt biznesa vides attīstību Pierīgā. Kopējais grantu apmērs šogad būs līdz 70 000 eiro.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir līdz 10 000 eiro, un uz to var pretendēt gan privātpersonas, kas vēl tikai plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību kādā no grantu programmā iesaistītajām pašvaldībām un dibināti pirms ne vairāk kā trim gadiem. Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Tieši finansiālais atbalsts ir visbūtiskākais, lai idejai sekotu tālāka darbība –  tas visbiežāk izskan mūsu veiktajās aptaujās par iedzīvotāju plāniem uzsākt savu biznesu. Tāpēc esam gandarīti, ka jau septiņus gadus kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām varam iedvesmot un reizē būt nozīmīgs atbalsts gan mazajiem uzņēmējiem, gan arī tiem, kuri vēl tikai sper pirmos soļus pretī savam biznesam. Šo gadu laikā grantus savas idejas attīstīšanai ir saņēmuši jau 48 uzņēmēji. Redzam, ka ar katru gadu konkursā iesniegto biznesa projektu kvalitāte aug un tie, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, dara to pārdomāti un mērķtiecīgi.”

Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks novembrī. Vairāk par grantu programmu www.seb.lv/iedvesma.

plakāts