Mārupē uzsāk centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbus

14.09.2011.

Ceturtdien, 15.septembrī, plkst.11:30 Mārupē, Daibes un Lielās ielas krustojumā, ar Kohēzijas fonda atbalstu svinīgi tika uzsākta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Būvniecības darbus, saskaņā ar noslēgto līgumu, veiks būvfirma „RE&RE”.

Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un būvfirmas RE&RE valdes loceklis Didzis Putniņš.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs pateicās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par iespēju uzsākt šādu pašvaldībai nozīmīgu projektu un izteica cerību turpmākajam ministrijas atbalstam, lai Mārupes novada Dome, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus, varētu nodrošināt infrastruktūras pilnīgāku sakārtošanu savā novadā. „Lai ziema ir labvēlīga darbiem un lai ieliktie tīkli kalpotu vismaz 100 gadu,” novēlēja Mārtiņš Bojārs.

Gandarījumu par projekta realizācijas uzsākšanu pauda SIA „RE&RE” ģenerāldirektors Didzis Putniņš: „Ir patiess prieks par veiksmīgo sadarbību starp ministriju un Mārupes pašvaldību, kā rezultātā varam uzsākt projekta realizāciju. Šī projekta īstenošana ir nozīmīga gan Latvijas videi, gan mārupiešiem, gan arī mums, būvfirmai RE&RE. Esam sagatavojuši profesionālu speciālistu komandu, kas ar nepacietību gaida darbu uzsākšanu. Jau iepriekš atvainojamies iedzīvotājiem par radītajām neērtībām būvdarbu laikā, aicinām būt pacietīgiem un saprotošiem, un esam pārliecināti, ka, projektam beidzoties, iegūtais rezultāts atsvērs nelielās neērtības.”

Pasākuma izskaņā, ņemot talkā ķiveres, vestes un mērierīces, svinīgi tika nospraustas asis darbu uzsākšanai un kā solījums mārupiešiem, ka darbi tiks pabeigti divu gadu laikā, klātesošās amatpersonas parakstījās uz simboliskas ūdenssaimniecības tīklu caurules.

Kā jau ziņots iepriekš, ar SIA „Re&Re” noslēgtā līguma ietvaros līdz 2014. gada beigām paredzēts izbūvēt un rekonstruēt ūdensapgādes tīklus trīs kilometru garumā un kanalizācijas tīklus 30 kilometru garumā, kā arī septiņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „VentEko” izstrādāto tehnisko būvprojektu, inženiertehnisko būvuzraudzību veiks personu apvienība „AB/L4”.

Īstenojot projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 1. kārtu, kuras ietvaros ir paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Mārupē un Tīrainē, Mārupes novada iedzīvotājiem tiks paplašināta centralizētā ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti un samazinot vides piesārņojuma risku.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 698 491,21 LVL, no tām 3 983 641,99 LVL ir ES KF līdzfinansējums.

Kohezija